İmam Eş’ari camide elbisesini niye çıkarmış?

Prof. Dr. Muhammed Ebu Zehra’nın Mezhepler Tarihi kitabında anlatıldığına göre büyük ehl-i sünnet alimi İmam Eş’ari bir Cuma günü, Basra’daki büyük caminin minberine çıkar ve konuşması esnasında üzerindeki elbiseyi çıkartır. İşte detaylar.

İmam Eş’ari, Mutezile sofrasından gıdalandığı ve onların düşünce ürünleriyle yetiştiği halde, kendinden fikri bakımdan Mu’tezililerde bir uzaklık hissetti. Giderek fakihlerin ve muhaddislerin görüşlerine meyletmeye başladı.

Mu’tezileyle arasında bir uzaklık olduğunu hisseden Eş’ari, bu nedenle, bir süre evine kapandı. Bu süre zarfında, iki grubun delillerini karşılaştırdı. Bu karşılaştırma sonucunda kendisinde “bir görüş” ağır bastı. Bunun üzerine, evinden dışarı çıktı ve insanları kendisiyle bir araya gelmeye çağırdı. Bir Cuma günü, Basra’daki büyük caminin minberine çıkarak şunları söyledi:

“Ey insanlar! Beni tanıyan tanır. Beni tanımayana ise, kendimi şimdi tanıtacağım. Ben, falan oğlu filanım. Kur’an’ın mahlûk olduğunu, Allah Teâlâ’nın (âhirete) gözle görülemeyeceğini ve kötü fiillerin benim tarafından yaratılarak) islendiğini söylerdim. Şimdi ise, döndüm ve tevbe ettim. Mu’tezile’ye karşı çıkmaya ve onların rezilliklerini ortaya koymaya karar verdim. Ey insanlar topluluğu! Ben, bir süre ortadan kaybolmuştum. Çünkü ben, düşünüyor ve delilleri inceliyordum. Bir süre, bu deliller kanımca birbirine denk geldi, birini diğerine tercih edemedim. Bunun üzerine, Allah’tan bana doğruyu göstermesini diledim. Allah da beni şu sayfalara yazdığım itikada yöneltti. Daha önce inandığım her şeyden, şu elbiseden sıyrıldığım gibi sıyrılıyorum.” (O sırada üzerinde bulunan bir elbiseyi çıkardı. Sonra da fakih ve muhaddislerden oluşan cemaat -Ehl-i Sünnet-‘in metoduna göre yazdığı risaleleri insanlara dağıttı.)

Kaynak: Muhammed Ebu Zehra, Mezhepler Tarihi, Tercüme; Sıbğatullah Kaya, s.171

İrfanDunyamiz.com

Yayın Yönetmeni Notu: İmam-ı Eş’ari Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolunun büyük bir alimi ve itikadi mezheplerden Eş’ariliğin de kurucusudur. İmam Eş’ari hazretleri bugün ilahiyatlarımızdaki bozuk mutezili düşüncelere sahip olan bir çok akademisyenler çok güzel bir örnektir. Onların İmam Eş’ari gibi itikattaki pürüzlerden sıyrılıp, üzerlerindeki kötü imaj elbisesini çıkartmaları gerekiyor. Maalesef Kur’an’ın Allah kitabı olmadığını söyleyen, Kur’an’daki bazı kıssaların çıkartılması gerektiğini söyleyen bu akademisyenler çocuklarımızı zehirlemeye devam ettiği halde, buna karşı hiç bir önlem alamıyoruz. Bu konudaki duyarsızlığımızın da hesabını Cenab-ı Hakk’a vereceğiz. Allah bizleri İmam Matüridi ve İmam Eş’ari gibi büyük imamlarımızın yolundan ayırmasın. Amin.

İrfanDunyamiz.com

Hakkımda irfandunyamiz

Şunlara Gözat

Aydın Başar ile irfan yolculuğunu konuştuk

Eğitimci Yazar Aydın Başar ile “İrfan Yolculuğu” isimli kitabını ve kendi ilim, irfan yolculuğunu konuştuk. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir