Sünnet münkirlerinin planları

1. Hadisi şüpheli hale getirmek ve bu şüphenin haklılığını ispatlamak için batılı oryantalistlerin kullandıkları bütün metotlara inanmak ve bunları kendi açıklamalarıyla Müslüman halkın arasında yaymak… Öyle ki Hazreti Muhammed Mustafa sallellahu aleyhi ve sellem’den bu güne güvenilir kaynaklardan Kur’an-ı Kerim’in dışında hiçbir şeyin ulaşmadığına bilgisiz kimseler inanıversin…

2. Hadis mecmualarını haşa kötü ve yanlış taraflarını çıkarmak amacıyla taramak… Tıpkı bir zamanlar Arya Samaciler (Hint yarımadasında İslamiyet’i kötülemeye çalışan Hindu hareketi) ve Hıristiyan misyonerlerin Kur’an-ı Kerim’i taramaları gibi… Hadis kitaplarının son derece yüz kızartıcı, gülünç ve saçma konularla dolu olduğu izlenimini uyandırmak amacıyla kopuk cümle ve ibareler çıkarıp Müslüman halka göstermek… Daha sonra da yaşlı (!) gözlerle Müslümanlara çağrıda bulunarak İslam’ın daha fazla alaya alınmaması için bu saçmalık tomarını bir köşeye atmalarını istemek…

3. Resulullah’ın Peygamberlik makamını bir ulak veya postacı düzeyine indirgemek ve onun işinin sadece Kur’an’ı in sanlara iletmek olduğunu belirtmek…

4. Yalnızca Kur’an-ı Kerim’in İslam yasalarının kaynağı olduğunu belirtmek ve Resulün sünnetini İslam’ın hukuk düzeninin kaynağı olmaktan çıkarmak…

5. Ümmetin tüm fakih, muhaddis, müfessir imamları ile din ve dil bilginlerini güvenilmez kılmak. Böylece, ümmetin yol gösterici ilim adamlarının Kur’an-ı Kerim’i anlamaya yanaşmadıkları, aksine Kur’an’ın gerçek öğretilerini kamufle etmek amacıyla bir komplo kurdukları sanısını uyandırarak Müslümanlarda bir yanılgıya yol açmak…

6. Kendilerine göre bir sözlük ve terimler kitabı hazırlayarak Kur’an-ı Kerim’in tüm sözcük ve terimlerinin anlamlarını değiştirmek… Kur’an ayetlerine, dünyada Arapça bilen bir kişinin Kur’an’da hiç görmediği ve rastlamadığı anlamları vermek…

Mevdudi’nin Sünnet Manifestosu’nu okumak için buyurunuz.

Mevdudi Sünnete Bağlı Bir Alimdir yazısını okumak için buyurunuz.

Not: Bu cümleler belirtilen kaynaktan iktibas edilmiştir. Ebul Ala Mevdudi, Sünnetin Anayasal Değeri, Tercüme: Dr. N. Ahmet Asrar, s-11-21, Önsöz)

Ebul Ala Mevdudi/ DinKulturuAtolyesi.com

Hakkımda irfandunyamiz

Şunlara Gözat

Kabir Ziyareti Adabı

Her konuda olduğu gibi kabir ziyareti konusunda da ölçülü olmak gerekir. Kabir ziyareti şirk olmadığı gibi ziyaret esnasında Rasulullah ve Ashabının yapmadığı aşırı kaçan tutum ve davranışlarda bulunup bidat işlemek de doğru değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir