Cuma Gününün Adabı

Dinimizde Cuma gününün diğer günlerden farklı bir yönü vardır. Müslümanların bir araya geldiği, mübah olan ticaretin bile cuma namazı ve hutbesi vaktinde yasaklandığı bir gündür.

Cuma için ezan okunduktan sonra artık alışverişi bırakıp camiye cemaate gitmeliyiz. Hutbeyi sessiz ve dikkatlice dinlemeli, hutbe okunurken başka bir işle de uğraşmamalıyız. Mümkün mertebe cuma namazına da erken gitmeye çalışmalıyız.

Allah’ı anın

Allah azze ve celle şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.” (Cuma, 9)

Şeytanın cuma namazına gitmemize engel olmak için her şeyi yapacağını unutmamalıyız. Bu konuda Allah Resulu sallellahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:

“Cuma günü olunca şeytan erkenden çarşı ve pazara bayraklarıyla gider, insanlara bin bir engel çıkararak mânî olmaya, (en azından) onları Cuma’ya geciktirmeye çalışır. Melekler de erkenden gidip mescidin kapılarına dururlar. Gelenleri; birinci saatte gelenler, ikinci saatte gelenler diye yazarlar. Bu hâl, imam (hutbeye) çıkıncaya kadar devam eder. Kişi mescitde, imamı görüp dinleyebileceği bir yere oturur, can kulağıyla dinler ve konuşmazsa, kendisine iki kat sevap vardır. Kişi uzakta kalır ve imamı dinleyemeyeceği bir yere oturur, sessiz durur ve konuşmazsa bir sevap alır. Eğer, imamı görüp dinleyebileceği bir yere oturur, fakat boş konuşma yapar, sessiz kalmazsa, ona iki vebâl yazılır…” (Ebû Dâvûd, Salât, 209/1051)

Cuma namazı sonrası yedi defa İhlâs, Felak ve Nas sûrelerini okumak gerekir. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor: “Kim cuma namazından sonra yedi defa İhlâs sûresi ile Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okursa, Allah onu diğer cumaya kadar kötülüklerden korur.” (Nevevi, Ezkar)

Ziyaret ve dua

Çiçek Derman’ın Güzel Bir Eseri

Çoktandır görüşmediğimiz bir akraba ya da tanıdığımızı arayalım veya ziyaret edelim.

Mezar ziyareti yapalım ya da ölümü tefekkür edelim. Nebi Zişan Efendimiz şöyle buyuruyor:
“Kabirleri ziyaret etmek isteyen ziyaret etsin. Çünkü kabir ziyareti bize âhireti hatırlatır” (Tirmizî, Cenâiz 60)

Cuma günü daha çok dua edelim. Duaların kabul olduğu bir zamana gelmesi niyetiyle duamızı tüm gün yapmaya gayret gösterelim.

Peygamber Efendimiz, “Cuma günü içinde öyle bir vakit vardır ki, Müslüman bir kul namaz kıldığı halde o vakte rastlar da Allah’tan bir şey dilerse, muhakkak Allah onun dileğini yerine getirir.” buyurur
ve bu sözleri söylerken de eliyle bu vaktin çok kısa olduğuna işaret ederdi.” (Buhârî, Cuma 37, Talâk 24, Daavât 61; Müslim, Müsâfirîn 166, 167)

Kehf Suresi’ni okumamızı Resûlullah sallellahu aleyhi ve sellem Efendimiz tavsiye ediyor. Bunu bir düşünelim acaba Peygamberimiz neden her hafta cuma günü Kehf Suresi’ni gündemimize almamızı tavsiye buyurdular Tefsiriyle okumaya gayret edelim.

Mümkünse Cuma günü sadaka verelim. Allah Resulu şöyle buyurur: “Her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. İşte bu sebeple her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) bir sadaka, her tekbîr bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rekât namaz bunların yerini tutar.” (Müslim, Müsâfirîn 84, Zekât 56)

Salavat çokça

Peygamberimize çokça salâvat getirmek gerekir. Nitekim hadiste şöyle buyurulur: “Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur.” (Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26)

Aynı zamanda bu günde duayı çok yapmak, gusül abdesti almak, şahsi temizliği yapmak ve temiz elbiseler giyinip güzel koku sürünmek de Cuma gününün sünnetlerindendir.

Resulullah sallellâhu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: “Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir, ya kendi özel kokusundan veya evinde bulunan güzel kokudan sürünür ve evinden çıkar, iki kişinin arasına girmez, sonra üzerine farz olan namazı kılar, imam hutbe okurken susup onu dinlerse, o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır.” (Buhârî, Cum’a 6, 19)

Cuma mesajları

Cuma günü akıllı telefonlarımız vesilesiyle gruplara ve sosyal medya hesaplarımızdan kelebekli, kuşlu ve rengârenk cuma mesajları gönderiyoruz. Lakin “Bunun gerçekten bir faydası var mı?” diye düşünmemiz gerekiyor. Telefonumuzda kayıtlı 300 kişiye bu şekilde toplu mesajlar göndermek aslında ne mesaj gönderdiğimiz kişiyi hatırlamaktır ne de bugüne olan saygımızın bir göstergesidir. Eğer toplu mesaj çekeceksek bile anlamlı ve faydalı bilgiler göndermek gerekir.

  • Öğrendiklerimiz
  • Cuma günü biz Müslümanlar için özel bir gündür.
  • Cuma günü şahsi temizlik yapıp imkân varsa camiye erken gitmek vaaz ve hutbeden istifade etmek gerekir.
  • Cuma gününde salâvat getirmek, dua etmek, Kehf Suresini okumak, gusül abdesti almak ve güzel koku sürünmek sünnet olan salih amellerdendir.
  • Toplu mesajlardan ziyade birebir akraba ve tanıdıklarımızı ziyarete gitmek veya arayıp konuşmak daha uygun bir davranış olur.

Abdülkerim Temizcan/ İrfanDunyamiz.com

Hakkımda irfandunyamiz

Şunlara Gözat

Behlül Dânâ bir gün fırınları denetler

Behlül Dânâ bir gün Harun Reşid’den bir vazife ister. Harun Reşid de ona çarşı pazar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir