Hayır hizmetlerinin öncüsü Hamid Hamideddin Ateş

Yaşadığı topluma örnek olan, fikriyle, zikriyle, faaliyetleriyle örneklik ve önderlik eden insanlar mutlaka ölmez eserler vücuda getirir, kendi hayatlarını toplumun hayatı için vakfederler. İşte böyle bir vakıf insanı da Hamid Hamideddin Ateş’tir.

“Bütün ömrünü insanlığın hizmetine adayan bir babanın evladı olarak, Hamideddin Ateş; çağımızın hizmet gereklerine göre hareket eden, görev mefhumunu cami ile sınırlandırmadan sağlık, kültür, eğitim ve diğer hayrî hizmetlerle genişleten, herkesi kucaklayan bir felsefe ile yetimlerin hamisi, fakir öğrencilerin destekçisi, gariplerin eli, kimsesizlerin kimsesi olmuştur.”

Vakıf insan

Yaşadığı topluma örnek olan, fikriyle, zikriyle, faaliyetleriyle örneklik ve önderlik eden insanlar mutlaka ölmez eserler vücuda getirir, kendi hayatlarını toplumun hayatı için vakfederler. İşte böyle bir vakıf insanı da Hamid Hamideddin Ateş’tir. Çünkü o, gönülleri imar eden bir hoşgörü anlayışını hayatında yaşarken, çevresine faydalı olmuş, büyük eserlerin meydana getirilmesinde, şuurlu nesillerin yetiştirilmesinde, tarihî dokunun korunmasında ve geleceğe aktarılmasında öncülük etmiştir. O sıra dışı bir din gönüllüsüdür.

1960 yılında Darende’de dünyaya gelmiştir. Babası mutasavvıf ve şair Osman Hulusi Ateş Efendi’dir. 1987 yılından itibaren Darende Şeyh Hamid-i Veli Camii İmam Hatibi olarak görev yapan Hamid Hamideddin Ateş, uzun yıllardır başarıyla yürüttüğü bu görevinden 25.09.2014 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Babası Seyyid Osman Hulusi Efendi’den dinî ve tasavvufi eğitimini alan Hamideddin Ateş, daha sonra İstanbul Beyazıt Camii İmam Hatibi kurra hafız merhum İsmail Biçer Hocaefendi’den Kur’an talimi; Elbistan Müftüsü merhum müderris Ahmet Bilici ile Abdurrahman Güzelyazıcı’nın talebesi merhum Yusuf Deniz Hocaefendi’den Arapça eğitimi almıştır.

Hizmetle geçen ömür

Göreve başladığı günden itibaren Şeyh Hamid-i Veli/ Somuncu Baba Külliyesi’nin bakım onarım ve restorasyon hizmetlerini geliştirmiş, Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı vasıtası ile camii ve civarını çok güzel bir şekilde örnek külliyeye dönüştürmüştür. Kapalı mekânda 5.000, namazgâhla birlikte açık alanda 10.000 kişinin namaz kılabileceği alana sahip caminin, türbe, müze, sergi salonu, kütüphane ve diğer müştemilatlarıyla Anadolu’nun inanç ve manevi ziyaret merkezlerinden biri hâline getirilmesinde çok önemli katkıları olmuştur.

Somuncu Baba Külliyesi içinde 10.000 kitap kapasiteli bir kütüphane kurarak okuyucuların hizmetine açılmasını sağlamıştır.

Ramazan-ı şerif aylarında yıllardır her gün 1.000 kişiye külliye camii avlusunda iftar yemeği ikram edilmesi, cuma ve kandil günlerinde Somuncu Baba Sebil Ekmeği dağıtılması gibi hayrî hizmetlerle birlikte, fakir ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek ve gıda yardımlarının ulaştırılmasındaki emekleri onun sıra dışı din gönüllüsü olduğunun bir nişanesi olarak her türlü takdirin üstündedir.

Darende Anadolu İmam-Hatip Lisesi başta olmak üzere ilçe ve civardaki okulların yapım, onarım ve öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarına nakdî burs ve ayni yardımlarla destek olmuştur.

200 yataklı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’nin arsa temininden, inşası ve hizmete açılmasına kadar bütün safhalarında büyük gayret göstermiş, bugün yüzbinlerce hastaya derman sunan bir sağlık merkezinin oluşmasında öncülük etmiştir.

Millî ve manevi değerlerimize çok önem veren Hamid Hamideddin Ateş, Hasan Gazi Şehitlik Anıtı’nı yaptırmış, aziz vatanımız için canlarını feda edenlerin isimlerinin unutulmaması için gayret sarf etmiştir. Darende Müftülük Sitesi’nin yapımında önemli katkıları olmuştur.

Hafızlar yurdu Darende

2000 yılında ilçemizde kurulmasına bizzat vesile olduğu Balaban Abdurrahman Erzincani Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu ve diğer Kur’an kursları ile 1997 yılında kurduğu Hulusi Efendi Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu’nun tesisi, iaşesi gibi her türlü ihtiyacını karşılamak sureti ile Darende’de son 15 yılda yüzlerce hafızın yetişmesine vesile olmuş, yıllardır Darende’de inkıtaa uğrayan hafızlık müessesesini yeniden tesis etmiş, ilçe ve civarındaki her türlü hayrî hizmete önderlik yapmıştır.

Şeyh Hamid-i Veli Camii İmam Hatibi olarak görev yapmış olduğu süre zarfında yürütmüş olduğu başarılı din hizmetleri ve müftülük hizmetlerine olan katkılarından dolayı; Diyanet İşleri Başkanlığı, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, Malatya Valiliği, Darende Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğünce defalarca takdir, teşekkür ve başarı belgeleri ile taltif edilmiştir.

Darende ve civarının imar ve ihyasında çok önemli projelere destek veren Hamid Hamideddin Ateş, bundan böyle Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü vakfı vasıtası ile Şeyh Hamid-i Veli/ Somuncu Baba Külliyesi başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan her alanda din hizmetleri ile eğitim, kültür, sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinde şimdiye kadar olduğu gibi hayri faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Es Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri yazısını okumak için buyurunuz.

Musa Tektaş/ Diyanet Dergi

Şunlara Gözat

Bu da size düğün hediyem olsun…

Allah’ın affetmeyeceği tek günah şirkten sonra kul hakkıdır. Kul hakkı yiyen insan o kulla helalleşmediği …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.