Çocuklar için giyinme ve yemek âdabı

İmam-ı Gazzzali Hazretleri İhya-u Ulumuddin adlı şaheserinde çocuk yetirştirmeye dair hususları izah ederken, çocuğa öğretilmesi gereken yemek yeme adabı ve giyinme adabına da değinir. Kuşkusuz bu bigiler çocuğunu Müslüman gibi yetiştirmek isteyen insanlar içindir. Gazzali Hazretleri kitabında şöyle der:

Yemek Yeme Adabı

Çocuğa ilk ârız olan hâl. yemek hırsıdır. Bu hususta terbiye edilmelidir. Şu husulara dikkat edilmelidir:

1. Sağ el ile yemek kendisine alıştırılmalıdır.

2. Yemeğe başlarken Besmele ile başlaması öğretilmelidir.

3. Önünden yemeyi öğrenmelidir.

4. Müşterek scfrada başkasının önüne geçmemesi, herkesten önce yemeğe hücûm etmemesi kendisine öğretilmelidir.

5. Ne yemeğe, ne de başkasının yemesine gözünü dikmemeliclir.

6. Yerken lokmayı iyi çiğnemelidir.

7. Lokmaları hızla birbirini tâkib etmemelidir.

8. Yemeği eline ve elbisesine bulaştırmamalıdır.

9. Bazen yalnız ekmek ile kifayet etmesi ve mutlaka et yemeğini zaruri gibi kabul etmemesi gerekiği öğretilmelidir.

10. Oburluğun çirkin bir şey olduğu anlatılmalı, çok yiyenlerin hayvanlara benzedikleri izah edilmelidir.

11. Çok yiyen çocuklar yanmda kötülenmeli, terbiyeli ve az yiyen çocuklar övülmeidir.

12. Başkasına yedirmenin sevgisi ona aşılanmalıdır.

13. Sofraya gelen yemek ile iktifa etmesi, iyisini alamaması gibi. bütün bu hususlar kendisine öğretilmelidir.

Giyinme Adabı

1. Elbise husûsunda beyaz elbise giymesi teşvik edilmelidir.

2. İbrişim ve renkli elbiseler tavsiye edilmemeli, bu gibi elbiselerin kadın giyeceği oldukları kendisine anlatılmalı ve erkeklerin kadın kıyafetinden hoşlanmadıkları kendisine aşılanmalıdır. Bu gibi renkli ve ibrişim elbiseleri giyen çocukları görünce çocuğuna onları kötülemelidir.

3. Zevk u safâya dalan şimarık zengin çocuklarından kendi çocuğunu uzaklaştırmalı ve onlara yaklaştırmamalıdır.

4. Kıymetli elbiseler giyip, onlara teşvik eden çocuklarla çocuğunu bırakmamaldır.

Yayın Yönetmeni Notu: İmam-ı Gazzali’nin çocuklara beyaz giydirmeyi tavsiye etmesinin arkasında Peygamber Efendimiz’in beyaz rengi sevmesi yatmaktadır. İyiyi, güzeli, temizi çağrıştıran beyaz rengin çocukların ruh hallerine de olumlu tesirleri söz konusu olabilir.

İmam Gazzali/ İhya-u Ulumud Din 3. Cilt (Rubul Muhlikat Bölümü)

İrfanDunyamiz.com

Hakkımda irfandunyamiz

Şunlara Gözat

Yüz yüze iletişimde on altın kural

Yüz yüze iletişim; doğrudan, aracısız bir iletişimdir. Bu iletişim iki kişi arasında olabileceği gibi, bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir