Başkasının derdine üzülen adam

Sadi Şirazi anlatıyor: Bir yıl Şam’da öyle bir kıtlık oldu ki; âşıklar aşkı unuttular. Ekinler, hurma ağaçları dudaklarını ıslatamadılar. Ne kadar eski pınar varsa, kaynamaz oldu. Öksüzün gözyaşından başka su kalmadı.

Hâl böyle iken, bir gün yanıma bir dostum geldi. Bir deri bir kemik kalmıştı. Hâlbuki paralı, zengin, şan ve şeref sahibi, hem de güçlü kuvvetli bir insandı. Hâlini görünce sordum:

– Güzel huylu dostum, nasıl bir felakete uğradın?

Dostum kızdı ve şöyle dedi:

– Sebebini bilmiyorsan yazıklar olsun! Biliyorsan niçin soruyorsun?

– Biliyorum, pekâlâ. Fakat kıtlıktan ne korkun var? Senin her şeyin var. Başkaları açlıktan helâk olsa, sana ne?

Bir âlim olan dostum, bana mânidar bir bakışla baktı ve şöyle dedi:

– Sahilde olup da dostlarının denizde boğulmakta olduklarını gören bir insanın kalbi mutlu olabilir mi? Beni fakirlerin kederi sarartmıştır. Akıllı insan, ne kendi bedeninde, ne de başkalarının bedeninde yara görmek istemez. Hastanın yanında oturan bir insan sağlıklı da olsa keyifli olabilir mi? Dostları zindanda bulunan kimse, gül bahçesinde olsa nasıl eğlenir?

Kaynak: Şeyh Sadi Şirazi, Bostan ve Gülistan

İrfanDunyamiz.com

Yayın Yönetmeni Notu: Bu güzel kıssada Şeyh Sadi Şirazi, kendisi zengin olduğu halde fakir fukaranın durumuna üzülen bir arkadaşının hikayesini anlatmaktadır. O güzel yürekli insan, başkalarının derdiyle dertlendiği için bir deri bir kemik kalmıştır. Bu onun hem diğerkâm hem de merhametli bir insan olduğunu gösterir. Bir mü’min yeryüzündeki her türlü acıya karşı duyarlı olan, insanlığın dertleri ile dertlenebilen bir kimsedir. Dünyevi değerlere taparcasına bağlı olan insanların derdi ise konforunu arttırmak ve servetine servet katmaktır. Çocuklarımıza merhamet ve diğerkâmlık gibi güzel hasletleri aşılamak istiyorsak, bu menkıbeyi onlara şöyle yavaş yavaş okuyalım. Ve sonra da incelik, acıma duygusu ve sevecenlik anlamına gelen “rikkat” kavramını öğretelim. Rikkat sahibi müminlere selam ile…

İrfanDunyamiz.com

Şunlara Gözat

Sıla-i rahimi ihmal etmeyin…

Türkçemizde sıla-i rahîm; ana-baba ve hısım akrabayı arama, ziyaret etme şeklinde tarif edilmektedir. İslâm ıstılahındaki …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.