Hocalara sorduk, onlara rahmet dilenir mi?

İRFANDUNYAMİZ ÖZEL: Toplumda günahkarlığı ile tanınan, bidat ehli, din düşmanı ya da dini konularda sapkınlığa düşmüş bir kimseye rahmet dilenir mi? Bu konuya dikkat çekmek maksadıyla bu soruyu fıkıh hocalarımıza sorduk işte cevapları:

Sorular?

1 Hayatı boyunca içki içmiş zina yapmış bir Müslümana rahmet dilenir mi?

2 İnsanların itikadını bozan kaderi, başörtüsünü, mezhepleri inkar eden, sahabeyi küçük gören sapıklar zümresinden bir kimseye rahmet dilenir mi?

3 Ömrü boyunca Müslümanlarla mücadele etmiş din düşmanlığı yapmış kişiye rahmet dilenir mi?

4 Bidat ehline rahmet dilenir mi?

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün Cevabı:

Hayatı boyunca içki içmiş zina yapmış bir Müslümana alimlerin çoğuna göre rahmet dilenmez. İnsanların itikadını bozan kaderi, başörtüsünü, mezhepleri inkar eden, sahabeyi küçük gören sapıklar zümresinden bir kimseye rahmet dilenilmez. Zira küfür şüphesi var. Ömrü boyunca Müslümanlarla mücadele etmiş din düşmanlığı yapmış kişiye rahmet dilenilmez. Bidat ehline eğer sözlü yahut fiili bid’atına başkalarını da davet ediyorsa rahmet dilenilmez ama bid’atları işliyor fakat başkalarını davet etmiyorsa rahmet dilenilir. İslam fıkhının hükümleri bildiğim kadarı ile budur.

Prof. Dr. Faruk Beşer’in Cevabı:

Bu sorularının hiçbirinin tek ve değişmez cevabı yok rahmet dilemek ne demek? Bunu iki türlü anlayabiliriz. Hayatta iken rahmet dilemek: yani Allah’ın ona merhamet etmesini acımasını ona hayır vermesini, hidayet ve istikamet vermesini dilemek. Bunda bir sakınca yok. Resulullah Efendimiz de kendisiyle savaşan Mekkeli müşrikler için Hidayet dilemişti lanet etmemişti. İki, bu hallerde ölmüş birisine rahmet dilemek. Bundaki ölçümüz de böyle olan insanları Müslüman sayıp saymamamızla ilgilidir.

Müslüman diyebiliyorsak ne kadar günahkar olursa olsun ona rahmet yani mağfiret dilenebilir. Müslüman diyemiyorsak o zaman rahmet ve mağfiret dilenmez çünkü Allah müşrik ve kafir olarak ölenleri affetmeyeceğini söylüyor. Onların affını dilemek Allah’a hata nispet etmek demektir. Yani; “Ya Rabbi Sen affetmem dedin ama affetsen daha güzel olur” deme anlamına gelir ki bu Allah’a noksanlık nispet etmektir ve küfürdür.

Doğrusu direkt İslam’a, Kitab’a ve Peygamber’e hakaret etme dışında bu saydıklarınızı İslam alimleri tekfir etmemişler. O halde Resulullah’ın ifadesiyle kendisinden açıkça küfür sadır olmayan her Müslüman’a rahmet dilenebilir Allahu a’lem

Prof. Dr. Halit Çalış’ın Cevabı:

Ölmüş birisine rahmet dileme meselesini, sırf mü’min olup olmamasına indirgememek gerekir. Ömrü boyunca yapıp ettikleri, kararttığı hayatlar, İslam’a ve Müslümanlara verdiği zararlar, çektirdikleri… Bütün bunların toplamı olmak üzere Müslüman cemiyetin hafızasındaki yeri/ karşılığı mutlaka dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde Müslümanlarda, değer hassasiyetinde kayıplar, duruş sorunları ve bilinç aşınması kaçınılmaz olur.

Nitekim itikadî açıdan sorunlu beyan ve tutumları olanlar, imkan ve kabiliyetlerini İslam ve Müslümanlar aleyhinde kullanarak ömrünü hitama erdirenler için “Allah hak ettiğiyle muamele etsin” türü ifadeler kullanılır. Allahu a’lem.

Prof. Dr. Hayrettin Karaman’ın Cevabı:

Üçüncü maddede yer alan kimseler mü’min olmayıp din düşmanı da olduklarından onlara rahmet dilenmez. Diğer üç maddede yer alan kimseler itikadda hataya, amelde günaha düşmüşlerdir. Bunlar ehl-i bidat hatalı anlayışlarıyla iman ehlidir. Günahkârlar ise inanır fakat çeşitli sebeplerle iman ve iradeleri nefislerine mağlub olur. Bunlara rahmet dilenir.

İrfanDunyamiz.com/ Özel Haber

Yayın Yönetmeni Notu: İrfanDunyamiz olarak insanımızın tereddüt ettiği bir konuyu fıkıh hocalarımıza sorduk. Amacımız konuyu halletmek ve “bu böyledir” demekten ziyade konuya dikkat çekmektir. Konu ilim ehlince tartışılır ve daha net kanaatler ortaya konulursa, insanımızın da bu konudaki tereddüdü giderilmiş olacaktır. Hakaret etmeyi, karalamayı alışkanlık haline getirmiş olan kimseler tabi ki kendi yapılarının gereğini ortaya koyacaklardır. Fakat bizim için önemli olan ilim sahiplerinin görüşleridir.

İslam Alimleri ↗

Kıymetli İslam alimlerini tanıtan birbirinden güzel yazılar okumak için tıklayın.

Abide Şahsiyetler ↗

İslam’ın çilesini çekmiş öncü şahsiyetlere dair yazılar okumak için tıklayın.

Şunlara Gözat

Ahmet M Ziylan’dan İki Çift Söz Yeter

Çocukken dedelerimiz ve ninelerimiz bize bazı hikâyeler anlatırlardı. Çok güzel ve tesirli mesajları olurdu bu …

Hafız Halil Necati Coşan Efendi

Halil Necati Efendi, 1906 yılında (Rûmî 1322) Ahmetçe Köyü’nde doğdu. Babası Molla Mehmed’dir. Ailenin ikinci …

Çocuklar M. Yaşar Kandemir okumalı…

Bir müddettir seçmeli ders olarak okutulan “Siyer-i Nebi” yani “Peygamberimizin Hayatı” dersi, geleceğimiz ve yeni …

Her gösteri masum mudur?

Niçin toplandıklarını ve ne istediklerini bilmeksizin kendilerini yöneten ve yönlendiren toplum mühenislerinin gazıyla meydana çıkan …

Bir yorum

  1. Yine hocalarımız birçok konuda Kaçak cevaplar vermişlerdir adam cuma namazına gitmesi cenaze namazına gitmesi Müslümanların ramazanını kutlaması nun İslam’a verdiği zararların üzerine örtmez İslam’ın farzlarına karşı gelmiş şeriata karşı gelmiş hükümlerini yok saymış ama her defasında ben de Müslümanım diyen bir kimseye rahmet okunmaz sadece dünyada Allah hidayet versin diye Allah sana rahmet etsin denilir Peygamberimizin müşriklere hayattayken yaptığı gibi öldükten sonra o kimseye Allah rahmet eylesin denilemez sadece ışıklar içinde uyusun dersiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.