İmam Nevevi hazretlerinin münacaatı

Büyük İslam Fakihi, Muhaddisi ve mana ehlinin muktedabihlerinden İmam Nevevi hazretlerinin, duaların kabulüne vesile olduğuna inanılan münacaatını Türkiye’nin en önemli Arapça üstadlarından muhterem Prof. Dr. Mehmet Yalar hocamız tercüme etti.

Ey kalpte olanları gören Allah’ım

Sensin her beklentinin karşılayanı

Ey bütün sıkıntılar için ümit bağlanan Allah’m

Ey şikayet ve korkuda sığınılan Allah’ım

Ey rızkının hazineleri “kun” emrinde saklı Allah’ım

Lutfet çünkü sendedir bütün iyilikler

Yoktur sana ihtiyacımdan başka hiçbir vesilem

Sana olan ihtiyacımla defederim fakirliğmi ben

Yoktur benim kapını çalmaktan başka çarem,

Rededilirsem eğer hangi kapıyı çalabilirim ben.

Ve adıyla kime niyaz eder kime yakarırım ben

Şayet esirgenirse fakirinden lutfun

Haşa ki cömertliğin günahkarı ümitsiz kılsın

Lutfun çok bol nimetlerin çok genişken

Bilerek hep kapına geldim boynu bükük

Şüphesiz fayda verir kapında boynu büküklük

Ve sanadır itimadım tevekkül ederek

Ve açtım avuçlarımı yakarışla dilenerek

Şimdi sevgili peygamberin hakkı için

Ve duaları şefaatiyle kabul ettiğin habibin için

Her darlıktan bir çıkış bahşet bize

Ve lutufta bulun bize ey dönüş sadece kendisine olan Allah’ım

İmam Nevevi, Tercüme Prof. Dr. Mehmet Yalar/ İrfanDunyamiz.com

Seçme Şiirler ↗

En güzel şiirleri okumak için tıklayın.

Tavsiye Kitaplar ↗

Tavsiye kitap listemize ulaşmak için tıklayın.

Hakkımda irfandunyamiz

Şunlara Gözat

En çok namazı özledim

Avrupa’da programlarım başlamadan önce istişare ettiğim kardeşlerime: “Konuşmalarımda özellikle anlatmamı istediğiniz konular var mı?” diye …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.