Halil İbrahim Kutlay Hocamız

Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay Hocamız hal ve hareketleriyle, davranışlarıyla, yaşantısıyla İslam’ın güzelliklerini yansıtan çok kıymetli bir büyüğümüz… İslami ilimlere; hususan da hadis ilmine vukufiyeti derin olan gerçek bir alimimiz.

Halil İbrahim Kutlay Hocamız ne anlatıyorsa dinlenmeli; ne söylüyorsa mutlaka önemsenmelidir. Çünkü o hayata müslümanca bakabilmeyi başaran istikamet sahibi ender bir şahsiyettir.

Hocamızın yaptığı vurgulara baktığınızda, onun din anlayışında İslam’ın bir bütün olarak ele alındığını görürsünüz.

Nitekim İslam birçok boyutu olan, hayatı her yönüyle dört dörtlük kuşatan mükemmel bir dindir. İnsanlığa barışı getiren bir “sevgi dini” olduğu gibi, kafirlerin yüreklerine korku salan bir “cihat dini”dir de…

Peygamber Efendimiz aleyhis selatü ve selam’ın da birçok yönü vardır. Efendimiz çok merhametli müşfik bir gönül insanı olmanın yanı sıra aynı zamanda çok cesur ve kahraman bir mücahittir.

Gerçek alimler İslam’ı ferde ve topluma bakan yönleriyle bir bütün olarak ele alırlar.

İslam’ı bütün boyutları ile kavrayamayan, Efendimiz aleyhis selatü ve selam’ı birçok yönü ile birlikte tanıyamayan kimseler, gerçek alimlik vasıflarına sahip olamazlar.

Tek boyutlu düşünmez

Halil İbrahim Kutlay Hocamız işte tam da bu yönüyle örnek bir alimdir. O İslam’ı tek bir boyutu ile ele almaz. İslam’ı sadece ahlakî boyuttan ibaret görmez. Konuşmalarında, sohbetlerinde, derslerinde İslam’ın sosyal hayata bakan yönünü asla ihmal etmez.

Cihattan, emr-i maruftan, nehy-i münkerden, mücadeleden, kardeşlikten, ümmet olmaktan mutlaka bahseder.

Allah için sevdiği kadar Allah için buğz etmeyi de bilir.

Günahkara karşı belli bir hoşgörüsü olsa da günahlara karşı mutlaka yüzünü ekşitir.

Bilhassa faizden ve faizci sitemden nefret eder. Bu konuda bataklığın kurutulması gerektiğini düşünür ve insanları bilinçlendirmeye çalışır.

Din düşmanlarına kalbinde en ufak bir sempati beslemediği gibi, onlara hoş görünmek için dinini eğip büken ciddiyetsiz kimseleri de sevmez.

Çıkar ve menfaat çevrelerine, dünyevi çevrelere her zaman mesafeli durmuştur. O sadece halis ve muhlis müminlerin yanındayken kendini rahat hisseder. Hangi dünyanın adamı olduğunu her haliyle belli eder.

Onun beslendiği kaynaklar adeta bir kaya gibi sağlamdır. Talebeliğinde istikamet ehli alimlerin tedrisatından geçmiştir. Hocalarına karşı daima edep gösterdiği için onlardan en güzel şekilde istifade edebilmiştir.

Gönül insanıdır

Halil İbrahim Kutlay Hocamız samimi bir gönül insanı, hakiki bir Allah adamıdır. Yumuşak huyludur, hilm sahibidir. Rıfka, sadakata önem verir. Müslümanları kardeşi bilir ve hepsini çok sever.

Zülcenaheyndir; hem hayatını fıkha göre tanzim eder, hem de tasavvufun güzelliklerini yaşamaya gayret eder. Böyle olduğu için katı ve itici değildir.

Hatta yüzü biraz da yumuşaktır. Hiç vakti olmamasına rağmen çağrıldığı yere gitmeye gayret eder. Camilerde, vakıf ve derneklerde yaptığı ilmî vaaz ve sohbetlerin haddi hesabı yoktur.

Hocamız kimseye dünyevi dertlerinden, sıkıntılarından bahsetmez. Allah kelamından başka hiçbir şey konuşmaz. Ne bir kelime fazla ne bir kelime eksik konuşur. Hayatında israfa yer yoktur.

Ah ümmet

Onun bir hassas noktası vardır, yani bir şifresi vardır: o da “ümmet”tir.  İslam coğrafyasındaki yıkımlara, zulümlere, katliamlara çok üzülür. Kendi derdi için değil, ümmetin derdi için ağlar.

Onun lügatında, Türk, Kürt, Arap yoktur. Sadece “mü’min” vardır.

Rabbimize hamdolsun, böyle güzel hocalarımız var ve bizler de onları dinleyerek belirli bir bilinç ve şuur kazanıyoruz.

Allah böyle güzel hocalarımızı başımızdan eksik etmesin.

Onları hakkıyla tanıyan ve kıymetini bilenlerden olalım inşallah.

Kıymetlerini anlamak için de illa vefat etmelerini beklemeyelim…

Aydın Başar/ irfanDunyamiz.com

BENZER YAZILAR

Hakkımda irfandunyamiz

Şunlara Gözat

Çocuklarınızı kırlara, köylere götürün!

Çocuklarınıza hareketlilik, canlılık aşılayın, onlara Müslüman şahsiyetine yakışır sporları sevdirin. Hadis-i şerifi Ebu Hureyre radıyellahu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir