Peygamberimizin erkeklere özel hatırlatmaları…

Erkek çocukları ergenlik çağına geldiklerinde dinin emirlerine riayet ederek vücutlarının haram bölgelerini örtmeleri şarttır. Hem kendisi haram bölgesini açmayacak, hem de başkasına bakmayacak. Açmak nasıl haramsa başkasının haram yerlerine bakmak da haramdır. Peygamber Efendimiz konuyu şu hadisiyle açıklığa kavuşturmuştur: “Erkek erkeğin haram yerlerine, kadın da kadının haram yerlerine bakmasın.“1

Bu söylem, toplumumuzdaki “erkek erkeğe, kadın da kadına bakabilir; hiçbir sakıncası yoktur.” biçimindeki cahiliye anlayışını kabul etmemektedir. Bu çerçevede Peygamber Efendimiz, Hazreti Ali üzerinden zaman ve mekân boyutlarını aşacak şekilde ümmetine şöyle bir nasihatte bulunmuştur: “Ey Ali! Sakın bacaklarını (diz kapağının üstünü) açma ve (bakılması haram olan kimselerin) ölüsünün de dirisinin de bacaklarına bakma.”2

Resulullah’ın en yakını üzerinden evrensel tavsiyelerde bulunması bir öğretim metodudur. Bütün bu emir ve öğütleri iyi bilen mü’minler hayatlarına Kur’an ve Sünnet çerçevesinde bir anlam vermişledir. Harama bakmaktan şiddetle kaçınmışlardır. Resulullah’ın; “Ey Ali! (Bakılması haram olan bir şeye karşı) bakışlarını peş peşe yapma. Birincisi elinde değilse de ikincisi elindedir”3 buyruğunu hayatlarında şiar edinmişlerdir.

Mürsel bir rivayetten öğrendiğimize göre sadece bakmak değil, baktıracak şekilde açılıp saçılmak da büyük günahtır ki Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem; “Allah harama (bilerek, isteyerek, zevk alarak) bakana da; kendisine baktırana (hayâsızlara) da lanet etsin”4 buyurmuştur. Peygamber Efendimiz, az sayıdaki lanet ifadesini ancak bazı büyük günahlar için kullanmıştır.

Dr. Mehmet Sürmeli/ İrfanDunyamiz.com

DİPNOTLAR
1 Ahmed, Müsned, III / 63.    
2 Ebu Davud, 35, Cenaiz, 32, H. no: 3140, III / 502.   
3 Beyhaki, Sünen-i Kübra, Nikâh, 71, H. no: 13515, VII / 144-145.  
4 Beyhaki, age., Nikâh, 84, H. no: 13566, VII / 159. 

İslam İlmihalimiz ↗

Dini sorularınıza güvenilir kaynaklardan cevaplar bulmak için tıklayın.

Kaynak Metinler ↗

İlim yolcuları için derlenmiş temel dini metinlere ulaşmak için tıklayın.

Şunlara Gözat

Uçak kazası ve annemin rüyası…

Ülkemizin önemli ilim adamlarından Prof. Dr. Yücel Oğurlu Hoca hayatında hiçbir zaman unutamadığı, yıllar önce …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.