İbrahim bin Edhem Hazretlerinin duası

İbrahim Bin Edhem Hazretleri cuma günleri sabah akşam şu duayı yapardı:

Bugünümüz bayramdır ve bize şöyle dua etmemiz yazılmıştır:
Hamîd, Mecid, Refi’, Vedûd, mahlukatına dilediğini yapan Allah’ın adıyla.

Allah’ım!

Allah’a iman etmiş, Onunla karşılaşacağını tasdik etmiş, hüccetini itiraf etmiş, günahlarımdan istiğfar etmiş, Allah’ın Rabliğine boyun eğmiş, O’nun dışındakilerin ilahlığını inkar etmiş…

Allah’a muhtaç, Allah’a mütevekkil, Allah’a tevbe etmiş, Allah’a, meleklerine, resullerine, Arşı’nın hamillerine, yaratılanlara ve onları yaratana kendisinden başka ilah olmayacak ve ortak kılmayacak şekilde…

Ve Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’in de O’nun kulu ve Peygamberi olduğuna, cennetin hak, cehennemin hak, havzın hak, şefaatin hak, münker ve nekirin hak, Seninle karşılaşmanın hak, vaadinin hak ve kıyametin de kesinlikle gelecek olduğuna şehadet etmiş olarak sabahladım.

Şehadet ederim ki Allah Teala kabirlerde olanları diriltecektir. Ben de Allah Teala’nın izniyle bütün bunlara iman ederek yaşar, bunlara iman etmiş olarak ölür ve bu iman üzere haşredilirim.

Allahım!

Sen benim Rabbimsin, Sen’den başka hiç bir ilah yoktur. Beni de Sen yarattın ve ben, Senin kulunum. Gücüm yettikçe, Sana olan ahdim ve vaadim üzereyim. Allah’ım, bütün şer sahiplerinin şerrinden Sana sığınırım.

Allahım!

Ben kendime zulmettim, günahlarımı bağışla. Muhakkak ki günahları Sen’den başkası bağışlayamaz. Allah’ım, bana ahlakın en güzelini göster, muhakkak ki onun en güzelini Sen’den başkası gösteremez. Allahım, ahlakın kötüsünü de benden sav, muhakkak ki onun kötüsünü Sen’den başkası savamaz. Senin emirlerine boyun eğdim, başım üstüne. Ben, Senin için varım. Hayrın tamamı da Senin elindedir. Sana istiğfar eder, Sana tevbe ederim.

Allahım! Gönderdiğin peygamberlere iman ettim.

Allahım! İndirdiğin bütün kitaplara iman ettim.

Allahım! Efendimiz Muhammed’e, onun yakınlarına salat ve selam et. Bu salat sözü, konuşmamın başı ve sonudur.

Allahım! Peygamber ve resullerinin hepsine salat ve selam et. Amin ya Rabbe’lalemin.

Allahım! Bizi onun havzına getirt, onun kadehinden soğuk ve hoş bir içecek içirt de ondan sonra bir daha susamayalım. Bizi onun zümresinde haşret, yardımsız ve pişman, ahdi bozan, fitneye düşürülen, kuşkuya kapılan, sapıtan ve gazap edilenler olmaktan koru.

Allahım! Beni dünyanın fitnelerinden muhafaza et ve sevdiğin ve razı olduğun amellerde muvaffak kıl. Halimi ıslah et. Beni dünya hayatında ve ahirette kavl-i sabit ile sebatkâr kıl. Zulmetsem de beni saptırma. Seni tesbih ederim, Seni tesbih ederim.

Yâ ‘Alî, yâ Azim, yâ Rahîm, yâ Aziz, yâ Cebbar!

Bütün semavatın tesbih ettiği Allah her türlü noksandan münezzehtir.

Dağların sesleriyle, denizlerin dalgalarıyla, balıkların lisanlarıyla, gökyüzündeki yıldızların ışıklarıyla, ağaçların kökleriyle ve yapraklarıyla, yedi kat gök ve yedi kat yerin ve bunlarda var olan bütün canlıların tesbih ettikleri Allah, her türlü noksandan münezzehtir.

Seni tesbih ederiz, Seni tesbih ederiz, yâ Hayy! yâ Halîm!

Seni tesbih ederiz ki Sen’den başka ilah yoktur ve teksindir ortağın yoktur, can verir, can alırsın.

Hâlbuki Sen daima dirisin, asla ölmezsin.

Hayır tamamen elindedir ve Sen her şeye güç yetirensin.

Ebu Talip El Mekki, Kûtu’l-Kulûb, Kalplerin Azığı, çev.
Muharrem Tan, İz Yayıncılık, İstanbul 2004, I, 251-253

İrfanDunyamiz.com

BENZER İÇERİKLER

Dua Defteri ↗

Gönüllerin pasını silen birbirinden güzel dualar okumak için tıklayın.

Altın Öğütler ↗

Hayatınızı değiştirecek birbirinden faydalı altın öğütler okumak için tıklayın.

Şunlara Gözat

Dinlerini tahrif edenler…

Kur’an-ı Kerim dindeki tahrifat süreçlerinden bahsederken Ehl-i Kitab’tan örnekler vererek Müslümanları bu konuda uyarır. Yüce …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.