Esmâü’l Hüsna İle Allah’a Yakarış

Allah İsm-i Azam’dır, manası hikmetlidir,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.
Sana dua edenler, nezdinde kıymetlidir,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Rahman ve Rahim ile zirvede merhametin,
Melik’sin her bir yerde görülür hep kudretin,
Ulaşır kullarına binbir çeşit nimetin,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Kuddûs sıfatın ile eksikliğin yok asla,
Selâm ve Mü’min ile korursun yüce Mevlâ,
Müheymin’sin gözet de görmeyelim hiç belâ,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Aziz’sin hep galipsin, kimse mağlup edemez,
Cebbar’sın muktedirsin, kimse Sana yetemez,
Mütekebbir olarak büyüklüğün hiç bitmez,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Hâlık’sın Sen, her şeyi var edersin hiç yoktan,
Bâri’sin yaratırsın nizamda olmaz noksan,
Musavvir’sin her şeye şekil verirsin toptan,
Esmâül-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Gaffar’sın mağfiretin ne kadar da çok Senin,
Kahhar’sın mahvedersin, eksikliğin yok Senin,
Vehhab’sın bol verdiğin nimetlerin pak Senin,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Rezzak’sın rızkımızı sürekli ihsan eden,
Fettah’sın açılır hep fetihlere ruh, beden,
El Alîm’sin bilensin her şeyi ta ezelden,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

El Kâbıd sıfatınla sıkarak daraltırsın,
El Bâsıt sıfatınla açarak bolartırsın,
Öldürür ve yaşatır, dilersen diriltirsin,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

El Hâfıd alçaltandır, Er Râfi de yükselten,
El Muiz izzet veren, El Muzil hakir eden,
Sen’sin dilediğini tevcih eden, yönelten,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Semi ile işiten, Basîr ile görensin,
El Hakem ile Hakkı tüm kalplere örensin,
El Adl sıfatınla Sen tam adalet verensin,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

El Latîf sıfatınla incelikleri bilen,
Habîr ile gizliden hemen haberdar olan,
El Halîm ile Sensin sertlikten uzak kalan,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

El Azîm sıfatınla azametin çok büyük,
Gafur’sun bağışlarsın kalmaz bizde günah, yük,
Eş Şekûr sıfatınla mükâfatın dört dörtlük,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

El Aliyy sıfatınla çok yücesin Allah’ım,
Kebîr’sin çok büyüksün, Sensin benim İlâh’ım,
Hafîz’sın kayıt tutan, Senin yolun felahım,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Mukît’sin mahlûkata eksiksiz gıda veren,
Hasîb’sin her bireye hesabını tam soran,
Celîl’sin heybetlisin, kâinatı hep saran,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Kerîm’sin keremin bol, bitmez asla ikramın,
Rakîb’sin, gözetlersin, belli helal, haramın,
Mücîb’tir dualara, o yüce ihtişamın,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Vâsi’sin ilmin geniş, Hakîm’sin hükmün açık,
Vedûd’sun hem sevensin hem sevilmeye lâyık,
Mecîd’sin övülensin, şanı büyük tek varlık,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

El Bâis’sin öleni kabirden kaldırırsın,
Eş Şehîd’sin her yerde hazır ve de nâzırsın,
El Hakk’sın varlığınla değişmeden durursun,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Vekîl’sin düzenlersin ısmarlanan her işi,
Kaviyy’sin kuvvetini hissetmekte her kişi,
Metîn’sin sağlamlığın eritir dağı, taşı,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

El Veliyy sıfatınla en iyi dostsun bana,
Hamîd’sin medhe lâyık, bütün övgü Şanına,
Muhsî’sin her bir şeyin sayısı malum Sana,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Mübdi’sin hiç örneksiz yarattın mahlûkatı,
Muîd’sin yaratırsın tekraren kâinatı,
Muhyî’sin ihya eden, diriltensin hayatı,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Mümît’sin öldürensin, Hayy’sın hayat sahibi,
Kayyûm’sun yerin, göğün tutanı ve tabibi,
Vâcid’sin hemen bulan ve yapansın takibi,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Mâcid’sin çok cömertsin, eksilmez hiç keremin,
Vâhid’sin, birsin, teksin, kurtuluştur sistemin,
Ehad’sın benzerin yok, hep yazmakta kalemin,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Samed’sin hâcet için sığınacak tek makam,
Kâdir’sin çok güçlüsün, gönderdin ilim, ahkâm,
Muktedir’sin her şeye, tasarrufun hep devam,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Mukaddim’sin dileyip her şeyi öne koyan,
Muahhir sıfatınla Sen’sin zamana yayan,
El Evvel’sin Allah’ım, başlangıcı olmayan,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

El Âhir’sin sonun yok, Ez Zâhir’sin âşikâr,
El Bâtın’sın görünmez, gizlisin ve sebatkâr,
El Vâlî’sin tek hâkim, olmalıyız tövbekâr,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Müteâlî’sin Rabbim noksanlıktan münezzeh,
El Berr’sin ihsanın bol, alan olur müreffeh,
Tevvâb’sın kabul eden, tövbesizler çok ebleh,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Mün’im’sin Allah’ım Sen, bol saçarsın nimeti,
Müntakim’sin suçluya verirsin hezimeti,
Afüvv’sün bağışlayan, gönderirsin rahmeti,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Raûf’sun esirgersin, şefkatinle pâyidar,
Mâlikü’l-Mülk’sün mülkte en yüce bir Hükümdar,
Zü’l- Celali ve’l-İkram, büyüklüğünle Serdar,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Rabb’sın terbiye eden, kâinatın Mâlik’i,
Muksit’sin her şeyin denk, mahlûkatın Hâlık’ı,
El Câmi sıfatınla, toplarsın tüm sâliki,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Ganiyy’sin çok zenginsin, Muğni’sin zengin eden,
El Mâni sıfatınla mâni olan, hükmeden,
Ed Darr sıfatınla Sensin hüsrana iten,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Nâfi’sin kullarına hayırları yarattın,
En Nûr’sun âlemleri nurunla hep parlattın,
El Hâdî’sin yön verdin, hidayetle kuşattın,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

El Bedî’sin emsalsiz âlemler oluşturan,
El Bâki’sin sonun yok, mahşerde buluşturan,
Vâris’sin her şey Senin, kulunu çalıştıran,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Reşid’sin irşad eden, nizamlı, hakikatli,
Sabûr’sun çok sabırlı, Sâdık’sın sadakatli,
Settar’sın günah örten, affedersin, şefkatli,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Uzak et Mü’minleri belâdan, felaketten,
Koru Müslümanları afattan, musibetten,
Mahrum bırakma bizi rahmetten, bereketten,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Gönülden isteyene verirsin biliyorum,
Rasûl’ün dilediği her şeyi diliyorum,
Ebedî huzur için ümitle doluyorum,
Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.

Salih Sedat Ersöz

İrfanDunyamiz.com

Seçme Şiirler ↗

En güzel şiirleri okumak için tıklayın.

Tavsiye Kitaplar ↗

Tavsiye kitap listemize ulaşmak için tıklayın.

Şunlara Gözat

Ahmet M Ziylan’dan İki Çift Söz Yeter

Çocukken dedelerimiz ve ninelerimiz bize bazı hikâyeler anlatırlardı. Çok güzel ve tesirli mesajları olurdu bu …

Hafız Halil Necati Coşan Efendi

Halil Necati Efendi, 1906 yılında (Rûmî 1322) Ahmetçe Köyü’nde doğdu. Babası Molla Mehmed’dir. Ailenin ikinci …

Çocuklar M. Yaşar Kandemir okumalı…

Bir müddettir seçmeli ders olarak okutulan “Siyer-i Nebi” yani “Peygamberimizin Hayatı” dersi, geleceğimiz ve yeni …

Her gösteri masum mudur?

Niçin toplandıklarını ve ne istediklerini bilmeksizin kendilerini yöneten ve yönlendiren toplum mühenislerinin gazıyla meydana çıkan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.