Esmaül Hüsna ile dua edelim

“En güzel isimler Allah’ındır; bu güzel isimlerle O’na dua edin, O’nun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler!” (Araf, 180)

Bismillahi’r Rahmani’r Rahim.

1-  Ya Allah, Yalnız Sana sığınırız.

2-  Ya Rahmân, merhamet eyle bize.

3-  Ya Rahîm, şefkat eyle mü’minlere.

4-  Ya Melik, Sensin âlemlerin sahibi.

5-  Ya Kuddûs, noksanı olmayan yüce.

6-  Ya Selam, selamete erdir bizi.

7-  Ya Mü’min, yalnız sana güveniriz.

8-  Ya Müheymin, görüp, gözetirsin bizi.

9-  Ya Azîz, izzetin tek sahibi.

11- Ya Cebbâr, ıslah eyle halimizi.

12- Ya Mütekebbir, büyüklük, yücelik Sendedir.

13- Ya Hâlık, sensin bizleri halkeden.

14- Ya Bâri, kusursuzca var eden.

15- Ya Musavvir, güzelce şekil veren.

16- Ya Gaffâr, mağfiret eyle bizleri.

17- Ya Kahhâr, kahreyle iflah olmayanları.

18- Ya Vehhâb, Senin ihsanını bekleriz.

19- Ya Rezzak, hayırlı rızıklar isteriz.

20- Ya Fettâh, rahmet kapılarını gözleriz.

21- Ya Alîm, Sensin halimizi bilen.

22- Ya Kâbız, dilediğine darlık veren.

23- Ya Bâsıt, dilediğini genişliğe erdiren.

24- Ya Hâfıd, kimisini aşağılara indiren.   

25- Ya Râfi, terfi eyle bizleri.

26- Ya Muiz, Sendendir izzet, itibar.

27- Ya Muzil, dilediğini zelil eylersin.

28- Ya Semî, her şeyi işitensin.

29- Ya Basîr, her şeyi görensin.

30- Ya Hakem, her şeye hâkimsin.

31- Ya Adl, her işinde adaletlisin.

32- Ya Latîf, lütfuna eriştir bizi.

33- Ya Habîr, her şeyden haberdarsın.

34- Ya Halîm, hilminden mahrum eyleme.

35- Ya Azîm, Sensin azamet sahibi.

36- Ya Gafûr, bağışla Ümmet-i Muhammedi

37- Ya Şekûr, çok mükâfatlar verensin.

38- Ya Alî, Sen yüceler yücesisin.

39- Ya Kebîr, büyüklükte yoktur eşin.

40- Ya Hafîz, muhafaza eyle bizi.

41- Ya Mukît, himayenden mahrum eyleme.

42- Ya Hasîb, Sensin hesapları gören.

43- Ya Celîl, Sensin üstünlük sahibi.

44- Ya Kerîm, lütf-u keremin çoktur. 

45- Ya Rakîb, başka gözeten yoktur.

46- Ya Mucîb, dualarımızı kabul eyle.

47- Ya Vâsi, kuşat bizi rahmetinle.

48- Ya Hakîm, doldur kalbimizi hikmetinle.

49- Ya Vedûd, sevginden mahrum eyleme.

50- Ya Mecîd, övgüye layık olansın.

51- Ya Bâis, öldükten sonra diriltensin.

52- Ya Şehîd, her şeyi görüp bilensin.

53- Ya Hak, hakikatten ayırma bizi.

54- Ya Vekîl, tevekkül edene yetersin.

55- Ya Kavî, güç kuvvet sendedir.

56- Ya Metîn, metanetler ver bize.

57- Ya Veli, dostluğundan mahrum eyleme.

58- Ya Hamîd, yalnız sanadır hamdimiz.

59- Ya Muhsî, iyilerden say bizi.

60- Ya Mübdi, Sensin örneksiz yaratan.

61- Ya Muhyî, Sensin hayat bağışlayan.

62- Ya Mümit, imanla öldür bizi.

63- Ya Hay, Kur’anla dirilt kalbimizi.

64- Ya Kayyûm, Sensin yöneten âlemi.

65- Ya Vâcid, umduğumuzu buldur bize.

66- Ya Macîd, şanı şerefi yüce.

67- Ya Vâhid, eşi benzeri olmayan.

68- Ya Samed, kimseye ihtiyaç duymayan.

69- Ya Kâdir, kudretin tek sahibi.

70- Ya Muktedir, ne isterse yapan.

71- Ya Mukaddim, dilediğini öne alan

72- Ya Muahhir, dilediğini sona bırakan.

73- Ya Evvel, zatının başlangıcı olmayan.

74- Ya Âhir, varlığının sonu bulunmayan.

75- Ya Zâhir, tecelliyle oldun ayan.

76- Ya Batîn, gözlere gizli olan.

77- Ya Vâlî, kâinatı idare eden.

78- Ya Müteâlî, makamın pek yücedir.

79- Ya Berr, mutlak iyiliğin sahibi.

80- Ya Tevvab, tövbelerimizi kabul eyle.

81- Ya Müntekim, düşmanlarını zelil eyle.

82- Ya Afüv, affeyle günahkâr kullarını.

83- Ya Raûf, şefkatinden mahrum eyleme.   

84- Ya Mâlik-el Mülk, varlığın tek maliki.

85- Ya Zel-Celâli vel ikrâm, üstünlük, kerem sahibi.  

86- Ya Muksıt, kâinatta dengeyi kuran.

87- Ya Câmi, mahşerde kulları toplayan.

88- Ya Ganî, sonsuz hazineler sahibi.

89- Ya Mugnî, fazlınla zenginleştir bizi. 

90- Ya Mâni, şerleri uğratma bize.

91-  Ya Dârr, zarar senin izninledir.

92- Ya Nâfi, hayırlar ver bize.

93- Ya Nûr, kalbimizi nur eyle.

94- Ya Hâdî, hakikati göster bize.

95- Ya Bedî, emsali olmadan yaratan.

96- Ya Bâkî, varlığı ebedi olan.

97- Ya Vâris, kâinatın tek varisi.

98- Ya Reşîd, irşad eyle bizi.

99- Ya Sabûr, sonsuz sabır sahibi.

Aydın Başar/ İrfanDunyamiz.com

Not: Bu Esmaül Hüsna Duasını, Rabbimizin Araf 180. ayetindeki “Ona en güzel isimleriyle dua edin” öğüdüne mazhar olabilmek maksadı ile İslam Ansiklopedisi’nden faydalanarak derlemeye çalıştım. Kısa ve öz olmasına dikkat ettim. Mevlam dualarınızı kabul buyursun. Bu fakire de dua etmenizi hassaten istirham ederim. Aydın Başar

İrfanDunyamiz.com

Dua Defteri ↗

Gönüllerin pasını silen birbirinden güzel dualar okumak için tıklayın.

Altın Öğütler ↗

Hayatınızı değiştirecek birbirinden faydalı altın öğütler okumak için tıklayın.

Şunlara Gözat

Ahmet M Ziylan’dan İki Çift Söz Yeter

Çocukken dedelerimiz ve ninelerimiz bize bazı hikâyeler anlatırlardı. Çok güzel ve tesirli mesajları olurdu bu …

Hafız Halil Necati Coşan Efendi

Halil Necati Efendi, 1906 yılında (Rûmî 1322) Ahmetçe Köyü’nde doğdu. Babası Molla Mehmed’dir. Ailenin ikinci …

Çocuklar M. Yaşar Kandemir okumalı…

Bir müddettir seçmeli ders olarak okutulan “Siyer-i Nebi” yani “Peygamberimizin Hayatı” dersi, geleceğimiz ve yeni …

Her gösteri masum mudur?

Niçin toplandıklarını ve ne istediklerini bilmeksizin kendilerini yöneten ve yönlendiren toplum mühenislerinin gazıyla meydana çıkan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.