Kardeşinin dilinden Molla Nizameddin Yakışık

Seyda Molla Nizameddin Yakışık, aslen Hizan’ın Karbastı (Qursinç) köyünden olan Seyda Molla Muhyeddin’in oğludur. Molla Nizameddin’in babası Merhum Molla Muhyeddin, gerek talebe olarak gerekse imam ve müderris olarak ömrünün büyük bir kısmını Tatvan’a bağlı köylerde geçirmiştir.​

Seyda Molla Nizameddin Yakışık 1967 yılında Bitlis‘in Tatvan İlçesine bağlı Çavuşlar (Kirtvan) Köyünde dünyaya gözlerini açmıştır. İlim tahsiline Tatvan’ın Köprücük Köyü Sandıklı mezrasında müderrislik yapan babasının yanında başlamıştır.

Eğitim hayatı

Aynı köyde ilkokuldan mezun olup 1982 yılında Tatvan’da ortaokulu bitirmiştir. Bu sırada bölgenin çeşitli medreselerinde medrese eğitimine de devam etmiştir. 1988 yılında Bitlis İmam Hatip Lisesi‘nden, 2000 yılında da İlahiyat ön lisans programından mezun olmuştur.

​Seyda Molla Nizameddin medrese icazetini babası Seyda Molla Muhyeddin’in yanında Tatvan’ın Ekindüzü (Xaxuz) Köyünde (27 Şevval 1408 H. 12.06.1988 M. 3 Mayıs 1404 R. tarihinde) almıştır. İcazetini aldıktan sonra da 1990 yılına kadar aynı köyde medrese hizmetine devam etmiştir.

1991 yılında Tatvan’ın Merkez Medine Camii‘ne imam hatip olarak atanmıştır. Bu tarihten itibaren Medine Camii’nde hem imam hatiplik hem de burada kurmuş olduğu Medine Medresesi’nde müderrislik hizmetlerine devam etmiştir.

Burada sadece medrese bünyesindeki talebelere değil; dışarıdan gelen imam hatip ve ilahiyat öğrencilerine de Arapça, tefsir, fıkıh, siyer gibi dersleri okutmuştur. Bu hizmet aralıksız bir şekilde devam ederken 2019 yılında imam hatiplik görevinden emekli olmuştur.

Emeklilikten sonra da kurucusu olduğu Medine Medresesi’nde ilim öğretmeyi, talebe yetiştirmeyi sürdüren Hocamız aynı görevi ifa ederken 09.08 2020 tarihinde Hakk’ın rahmetine yürümüştür.

Eğitim anlayışı

Seyda Molla Nizameddin’in eğitim anlayışı günümüz Müslümanlarının çağdaş dünya karşısındaki ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir medrese anlayışıydı. O, kadim mirasın hakkıyla anlaşılması gerektiğini düşünüyor; ayrıca ulemanın değişime de kayıtsız kalmaması gerektiğini savunuyordu. Bu düsturlar ışığında onlarca imam ve müderris adayları yetiştirmiştir.

Ehl-i Sünnet ve’l cemaatın çizgisinden taviz vermeyen Seyda Molla Nizameddin, mukaddesatlara sahip çıkma hususunda da kadim ulamanın çizgisine hassasiyetle uymaya gayret etmiştir. Seyda Molla Nizameddin zülüm ve haksızlık kimden gelirse gelsin şiddetle karşılık verir, taviz vermeksizin hakkı ve hakikati haykırırdı.

Ayrıca ilmin/ ulemanın izzet ve şerefini korumaya özen gösterir, bu izzet ve şerefi hiçbir dünya nimetiyle değiştirmezdi. Ümmetin birliği ve Müslümanların uyanışı Seyda için büyük bir dertti. Bunların gerçekleşmesi için gece gündüz çalışırdı. Bu bakımdan eğitim ve öğretime çok önem verirdi.

İslam’ı anlatmak ve ümmet bilincini aşılamak için modern dünyanın bütün iletişim imkânlarını kullanırdı. Kitlelere kısa yoldan ulaşmak için sosyal medyayı yaygın bir şekilde kullanan âlimlerden biriydi. Nitekim her gün sabah namazından sonra sosyal medyada ayet ve hadislerden müteşekkil mesajlar yayınlayarak binlerce insana ulaşır ve onları aydınlatmaya çalışırdı.

Ayrıca din-i mubin-i İslam’ı anlaşılır bir şekilde anlatmak ve Müslümanların uyanışına katkıda bulunmak için hutbelerini üç dilde irad ederdi. Seyda, ümmetin içinde bulunduğu meşum durumdan ıstırap çekiyor ve ümmetin huzuru, barışı ve birliği için sürekli bir çaba sarf ediyordu.

Ümmetin birliği

Ümmetin birliğinin ulemanın birliğinden geçtiğine inanan Seyda, ulemayı bir araya getirmek için yapılan her çalışmaya destek olmuştur. İlk gününden itibaren Ehl-i Sünnet Âlimler Birliği (ESAB)’ın kuruluşunda yer almış, hemen tüm toplantılarına katılmış ve önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca merkezi Katar’da bulunan Dünya Müslüman Âlimler Birliği’ne üye olmuş ve birçok toplantısına katılarak katkıda bulunmuş ve destek olmuştur.

Seyda’nın bu konuda en çok hizmet ettiği kuruluş ise şüphesiz ki Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV)’dır. Zira Seyda, ilk günkü kuruluşundan itibaren vefatına kadar vakfın bu günlere gelmesine büyük katkılar sunmuş, istisnasız vakfın bütün toplantılarına katılmıştır. MEDAV’ın birçok toplantı ve etkinliklerinin organizesini üstlenmiş ve vefatına kadar da MEDAV’ın genel sekreterlik vazifesini yürütmüştür.

Çünkü MEDAV, Seyda’nın tam da hayal ve arzu ettiği; medreselerin çağın ihtiyaçlarına uygun yeniden yapılandırılması; medreselerin yeniden inşa ve ihyası; bölgede yeni bir tebliğ ve irşat seferberliğinin yapılması; medrese alimleri arasında ülfet, muhabbet ve tesânüdün sağlanması ve bir çatı altında bir araya gelmelerinin vuku bulması gibi hedefleri misyon edinmişti.

Vasiyetnamesi

Seyda Molla Nizameddin Hoca, hayat anlayışını ve hayata hangi pencereden baktığını, edindiği temel ilkeleri; vefat etmeden birkaç gün önce hastanede yazdırdığı vasiyetnamesinde şu şekilde özetlemiştir:

Her nefis muhakkak ölümü tadacaktır. Ölüm yakınların en yakınıdır. Rabbim Kuranı Kerim, Sünnet-i Seniyye ve Rabbani âlimlerin şanına layık bir ölümü bize de nasip etsin. Amin.

Aziz Müslüman Kardeşlerim ve Dostlarım; 54 yıldır Rabbimiz bize sıhhat ve sağlıkla bir ömür nasip etti. Bundan dolayı Allah’a çok şükür ediyoruz.

Son dört beş gündür nefes alamama şikâyetiyle hastaneye kaldırıldım. Son incelemelerde malum veba hastalığı çıkmıştır. Rabbimiz dinimiz ve dünyamız için ne hayırlıysa onu bize nasip eylesin.

Aziz Dostlar; Medrese hayatım boyunca Allah yolunda çalışıp ilme hizmet etmeyi kendime prensip edindim. Bu zaman içerisinde ister talebelik ister müderrislik dönemlerinde talebeleri zamanın şartlarına göre yetiştirmeye, bütün Müslüman cemaatlerle uhuvvet bağını koparmamaya ciddi gayret etmişimdir. Fırsat olduğunda onları ziyaret etmiş ve ziyaretlerini kabul etmişimdir.

Aziz Dostlarım; Talebeliğimden bugünlerime kadar hiçbir zaman küfrü ve zulmü temsil eden şahsiyet ve odaklarla hiçbir ilişkim olmadığı gibi İslam adına çıkıp fakat İslam’la ilişkisi olmayan; mazlumlar adına çıkıp fakat mazlumlarla ilişkisi olmayanlarla da hiçbir irtibatım olmamıştır.

Kuran’ın, Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in müçtehitlerin ve Rabbani âlimlerin, zalimler ve mazlumlar hakkındaki çizgisini kabul edip dünya vaad edenlere ve insanları korku imparatorluğuna sürükleyenlere aldırış etmedim.

Aziz dostlar “El hubbu fillah el buğzu filllah” yani Allah için sevmeyi, Allah için nefret etmeyi kendimize ilke edindik. Elimizden geldiği kadar insanları barıştırmayı, insanlarla beraber olmayı, onlara doğruyu söylemeyi kendimize vazife addettik.

Aziz dostlar; Tanıdığımız ve tanımadığımız bütün dostlarımızdan, akrabalarımızdan ve asil insanlarımızdan helalleşmeyi diliyor ve “Allah’a ısmarladık’ diyorum. Ayrıca hakkımda iftira atanlar hariç olmak üzere şahsıma ait bütün haklarımı helal ediyorum. Müfterileri de şeriate havale ediyor, takdiri Allah’a bırakıyorum. Kardeşiniz Nizamettin Yakışık…

Eserleri

Merhum Seyda Molla Nizameddin Hoca tedrisat faaliyetlerinin yanı sıra bir kısmı yayınlanmış bir kısmı da henüz yayınlanmamış Türkçe Arapça ve Kürtçe birçok makale, ulusal ve uluslararası tebliğ kaleme almıştır. Medrese eğitiminde sıra kitapları üzerine çeşitli haşiyeler yazma geleneği Seyda Molla Nizameddin tarafından da devam ettirilmiştir.

Dr. Muhammed Yakışık/ İrfanDunyamiz.com

Yayınlanmamış Makale ve Bildirileri

Vefatı dolayısıyla yayımlanamayan birçok telif ve tercümelerinin yanı sıra Seyda Molla Nizameddin Hocanın yayımlanmış makale ve tebliğleri ise şunlardır: Sigaranın Fıkıhtaki Yeri (Arapça), Muciz ve Mucazlarda bulunması Gereken Özellikler (Arapça), İslamda İlmin Ehemmiyeti (Arapça), Ümmet Alimini Arıyor (Türkçe), Yirminci Asırda Bölge Medreselerine Bir Bakış (Türkçe), İslam’ın Bilime Bakışı (Kürtçe) Tebliğler, Medreselerin Toplum Üzerindeki Tesiri, Ümmet İçin Faydaları Ve Medreselerde Yetişen Âlimlerin Özellikleri 23.05.2012 (Bingöl Üniversitesi), Dünden Bugüne Medreseler, Seydalar ve Medresemizin Eğitim Sistemi (Mardin Artuklu Üniversitesi), İlim ve İrfan Aşiyanı Medreseler 05.07.2012 (Muş Alparslan Üniversitesi), Di Xîzmeta Herêmê De Cîhê Malbata Seyîdê Nehrîyan 25.05.2013 (Hakkari Üniversitesi), Medrese Kurumu, Bitlis’teki Medreseler, Tatvan Medine Medresesinin Modeli ve Medresetu’z- Zehranın Hedef ve Gayeleri (Bitlis Eren Üniversitesi ), Medresên Lı Bedlîsê Dı Perspektîfa Zanıstî- Irfan- Şarıstanî- Çand û Hûnerê de Tıştên Ku Jı Gelre Dane Karkırın 27.03.2016 (Bitlis Eren Üniversitesi ), MEDAV’ın Çözüm Sürecinin Ehemmiyetine Yönelik Önerileri (Tatvan, 20.07.2014), Kur’an ve Sünnet Işığında Çözüm Önerileri 21.05.2014 (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Hak ve Kardeşlik Derneğince Van’da düzenlenen programdaki çözüm süreci ile ilgili tebliği (Konu: Kürt Sorunu Ancak İslam’ın Perspektifi İle Halledilebilir)

İslam Alimleri ↗

Kıymetli İslam alimlerini tanıtan birbirinden güzel yazılar okumak için tıklayın.

Abide Şahsiyetler ↗

İslam’ın çilesini çekmiş öncü şahsiyetlere dair yazılar okumak için tıklayın.

Şunlara Gözat

Uçak kazası ve annemin rüyası…

Ülkemizin önemli ilim adamlarından Prof. Dr. Yücel Oğurlu Hoca hayatında hiçbir zaman unutamadığı, yıllar önce …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.