Yusuf Işıcık hoca ön saflardaydı…

Gazze’de Müslümanların vahşice katledildiği, “neredesin ey vicdan!” haykırışlarının yükseldiği şu süreçte, sessizliğe gömülen Müslümanların varlığına şahitlik etmek tek kelimeyle kahredici. Bunlar arasında Müslüman topluma rehber/ öncü konumda bulunanlardan isimlerin de varlığı ise her şeyi bitiriyor.

Bu tablo bana merhum Yusuf Işıcık Hocamı hatırlattı. İslam ümmeti için tam bir zillet hali olan şu günleri görseydi; sessizliğe/ tepkisizliğe isyan eder, gözüne uyku girmez, gece gündüz demeden bilinç ve şuur oluşturma, maşeri vicdanı harekete geçirme, cihad ruhu aşılama gayretiyle adeta kendisini feda ederdi.

Mücadele etti

Işıcık Hocam mutedil, müstakim, muslıh, mücadeleci, mücahit, muvahhid bir mü’min ve âlim idi. Ümmetin vahdeti ve izzeti en büyük derdi ve şaşmaz gündemi idi. Sadece dirayetli bir İslam âlimi ve mütefekkiri değil, aynı zamanda öncü bir mücahid idi. Afgan cihadı, Bosna’da Müslümanların soykırıma karşı sergilediği varlık mücadelesi gibi hadiselerde, sağlığını tehlikeye atma pahasına bütün imkânlarını seferber ederek öncü ve örnek bir mücadele ortaya koymuştu.

Rabbani bir âlim olarak ümmetin yaralarına çare aramak için devamlı tefekkür halindeydi. Güçlü bir mütefekkirdi. Aynı zamanda Müslümanların sosyal-siyasi sorunları karşısında duruş sahibi bir aktivist idi. Müslümanların temel hak ve hürriyetlerine yönelik jakoben dayatmalar karşısında bir gösteri, yürüyüş, protesto eylemi mi söz konusu, Işıcık Hoca hemen ön saflarda yerini alırdı.

Yerel, bölgesel ve küresel ölçekte Müslüman kimliğine, izzetine ve kutsallarına karşı gerçekleştirilen saldırılar, aşağılamalar ve cinayetler karşısında tepki ortaya koymak, bilinç oluşturmak ve duyarlılığı canlı tutmak üzere yürütülen mücadeleleri, organizasyonları destekler, bu amaçla düzenlenen mitinglere mutlaka katılırdı.

Ön saftaydı

Müslüman duyarlılığıyla yürütülen siyasi faaliyetlere destek verir, desteğini meydanlarda da açıkça ortaya koyar, mitinglerde boy göstermekten çekinmezdi. Bu tür aktivitelerde yerini alarak desteğini ve duruşunu göstermekle kalmaz, başta öğrencileri olmak üzere çevresini de teşvik ederdi. Buna defalarca bizzat tanık olduğumu belirtmeliyim.

Hocamız merhametli bir insandı. Fakirleri doyurma, yetimleri ve kimsesizleri güldürme konusundaki fevkalade hassasiyeti ve cömertliği yanında, borç verme (karz) hususunda da ilkeli bir tutum sahibiydi. Borç vermek için ayırdığı ve şartlar ne olursa olsun asla dokunmadığı, elden ele dolaşarak nice yaraya merhem olan, sıkıntıyı gideren özel bir bütçesi vardı.

Sınıfta ders, salonda konferans veren, evinde öğrencilerini ağırlayan ve onlarla İslam davası üzerine sohbetler gerçekleştiren Yusuf Işıcık Hocamızı, toplumsal kriz dönemlerinde sokakta, sanayide görürdünüz. 17 Ağustos 1999 Adapazarı depremi sonrası, yaraların sarılması için Konya‘da yürütülen yardım faaliyetlerinin organize edilmesi ve toplanan ayni-nakdi yardımların felaketzedelere ulaştırılmasında Yusuf Hocamızın gayretini ve öncü rolünü, o günleri yaşayanlar yakinen bilirler.

Fedakarlık örneği

Hele bir de Bosna’da yaşanılan soykırım üzerine, varlık ve özgürlük mücadelesi veren Aliya’ya ve mücahidlerine destek sağlamak amacıyla ortaya koyduğu çaba var ki… Asrımızın yüzkarası bu soykırım üzerine, Bosna‘daki cihada destek amacıyla Konya‘da bir radyo programıyla başlayan ve bir anda şehrin tamamını kuşatan Müslüman dayanışmasının ve fedakârlık örneklerinin mutlaka hikâyesi yazılmalı, dahası bu hikâye sinemaya aktarılmalıdır.

Daha imam hatip okulunda öğrenciyken merhum Mevdudi ve Nedvi ile mektuplaşan, dert yüklü bu dava adamından, mütefekkirden, Işıcık Hocamızdan, onun hayat hikâyesinden öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki…

Işıcık Hocamız 24 Kasım 2020 tarihinde dünya imtihanını tamamlamış, ebediyet yurduna irtihal eylemiştir. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, cennetine kabul buyursun, cemaliyle şereflendirsin. Garîk-i rahmet olsun.

Prof. Dr. Halit Çalış/ İrfanDunyamiz.com

KONYA ÇEVRESİ İRFAN DÜNYAMIZ

Gönül Dünyamız ↗

Gönül insanlarına dair bam telinize dokunacak yazılar okumak için tıklayın.

İrfan Mektebi ↗

Sevdirici, müjdeleyici üslupla yazılmış hayata dair yazılar okumak için tıklayın.

Şunlara Gözat

Değerli alimlerimizden bize kalan…

Değerli âlimlerimiz, günden güne dünyamızdan ayrılmaktalar. Efendimiz bir âlimin ölümünü bir kabilenin ölümünden daha fena …

Bir yorum

  1. Yusuf ışıcık ilahiyat bitirme tez hocam dı. Bize ümmet olma bilincini aşılayan mevdud tefsirine hayran bir alimdi. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.