Ömer Ferid Kam ve Mahir İz’den bir hatıra

Mahir İz Hoca, Ömer Ferid Kam ile ilgili bir hatırasını anlatıyor:

Bir gün yine bir na’t yazmıştı. Şöyle başlıyordu:

“Vücûd-ı akdesin âlâdan âlâ Yâ Resûlullah
Cemâlindir tecelligâh-ı Mevlâ Yâ Resûlullah”

Mutasavvıfâne olan bu na’tı istinsah ettim. Son beyti şöyleydi:

“Ferîd-i bînevâyı defter-i uşşâkına kaydet,
Budur senden niyâz-i kalb-i şeydâ Ya Resulullah”

Evde akşam yemeğe oturduğumuz zaman kapı şiddetle çalındı. Elimde peçete kapıya koştum. Bir de baktım ki, Ferid Bey pür heyecan: “Aman oğlum, ben büyük bir terbiyesizlik yaptım. Yazdığını getir de hemen onu düzelteyim. O büyük bir terbiyesizliktir; Resûlullah’a emr edilip “kaydet” denir mi? Hemen o mısraı şöyle düzelt.

“Ferîd-i bînevâ da defter-i uşşakına geçsin” dedi. Ve; “Hemen şimdi düzelt” diye te’kit edip gitti. Eski hâli ile manzûmenin başkasının eline geçmesinden korkmuştu.

(Kaynak: Mahir İz, Yılların İzi)

İrfanDunyamiz.com

Yayın Yönetmeni Notu: Son dönem şair ve yazarlarından olan merhum Ömer Ferid Kam Bey Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’e olan sevgisini bir çok şair gibi bir nâ’t ile dillendiriyor. Fakat yazdığı şiirdeki bir kelime kendisini rahatsız ediyor ve heyecanla onu düzeltmesi için merhum münevver Mahir İz Hoca’nın evine gidiyor. Eski muharrir ve düşünürlerimizin bu denli edebe riayet etmeleri, hele ki söz konusu Resulullah Efendimiz olunca daha da bir hassasasiyet göstermeleri bizler için ne kadar da güzel bir örnektir. Eskilerin dildeki edebe bu denli dikkat etmeleri gerçekten de takdire şayan bir durumdur. Din hususunda konuşan birçok insan o kadar dikkatsiz ve özensiz bir dil kullanıyor ki bugün bu edepleri topluma yeniden hatırlatmak büyük bir önem arz ediyor diye düşünüyoruz.

Hatıra Arşivi ↗

Alimler, arifler, hocalar ve önemli şahsiyetlerin hatıralarını okumak için tıklayın.

İyi Haberler ↗

İyiliklere, erdemlere, örnek davranışlara dair beyaz haberler okumak için tıklayınız.

Şunlara Gözat

İçli ses Mahmud Esad Coşan hoca

Vahdet meyinin cur'asın, mâşuk elinden içmişemBen dost kokusun almışam, misk-i hıtânı neylerem. Yunus Emre Âşık-ı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.