Ali Haydar Efendi o gece uyuyamamıştı…

Son dönemin tanınmış değerli ilim ve gönül erbabından, elli yıldır Fatih Camii’nde İslamî İlimler dersleri veren merhum M. Emin Saraç Hocamız anlatmıştı:

Emin-Sarac

İstanbul’a ilk geldiğim yıllardı. Hocam Ahıskalı Ali Haydar Efendi’den ders alıyordum. Yaşı doksanı geçmişti. Bir gün bana:

– Hafız Emin! Gördüğün gibi çok yaşlandım. Gücüm takatim kalmadı. Sesim soluğum çıkmıyor. Artık ders veremeyeceğim, dedi. Ben de mecburen:

– Peki, dedim. Fatih’te Üçbaş Camii yanındaki medresedeki odama döndüm. Ertesi sabah odamın penceresi çalındı. Baktım, Hocam gibi çok yaşlı hanımı İsmailağa’daki İsmet Efendi Tekkesi’nden Üçbaş Camii‘ne kadar gelmiş, pencereye vuruyordu. Bana:

– Hafız Emin oğlum! Hocaefendi seni çağırıyor, dedi. Koşarak gittim. Hocam bana:

– Hafız Emin! Dersi bıraktığım için dün akşam uyuyamadım. Bu nefes bende varken ben nasıl ders vermeyi reddedebilirim? diye düşündüm. Sen yine gel, derse devam edelim, dedi.

Gençliğe ilim ve irfan vermenin yaşı yoktu. Bunun emekliliği olmazdı. Son nefese kadar ilim yolunda yürümemiz tavsiye edilmişti. Gençliğin eğitimi bir meslek değil, bir manevî bir görev olarak kabul edilmişti.

Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay/ İrfanDunyamiz.com

Yayın Yönetmeni Notu: Yeni nesillerin hayırlı bir şekilde yetiştirilmesinde, örnek şahsiyetlerin onlara numune olarak gösterilmesinin katkısı büyük olacaktır. Merhum Ahıskalı Ali Haydar Efendi Hazretleri de bu örnek şahsiyetlerden birisidir. İlerlemiş yaşına rağmen tedrisatı bırakmamış, son nefesine kadar talebelerine ders vermeye devam etmiştir. İşte böyle eli öpülesi hocaların yetiştirdiği kimseler ancak hayırlı nesiller yetiştirmeye muvaffak olabilirler. Kaldı ki merhum Emin Saraç Hocamız onun yetiştirdiği en kıymetli talebelerdendi ki kendisi de ilerlemiş yaşına rağmen İslami İlimler tedrisatına devam etti. İslam’ın sahih bir şekilde yeni nesillere aktarılabilmesi ancak itikadı sağlam olan hocalarımızın talebe yetiştirme yönündeki gayretleri ile mümkün olacaktır. Bundan dolayıdır ki gerçek alimlerin hepsi bu konuda azami gayret sarfetmişlerdir. Allah cümlesinden razı olsun.

Hakkımda irfandunyamiz

Şunlara Gözat

Çok yaşayın öğretmenim!

Birinci sınıfları okuttuğum bir yıldı… Biraz grip olduğum bir gün, sınıfta hapşırdım. Bir öğrencim; “Çok …

Bir yorum

  1. Rahmetullahi aleyhima

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir