Peygamberimizle 27 Gün Veda Haccı

Hac ibadeti, Allah Rasûlü sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz’in dâr-ı bekaya irtihalinden bir sene evvel, yani hicretin 9. senesinde farz kılınmış bir ibadettir.

Allah Rasûlü sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz, hac farîzasını, hicretin 10. senesinde îfa etmiş ve: “Hac ibadetinizi benden öğrenin.” (Ebû Davud, Menâsik 78) buyurmuştur.

Aynı hadîs-i şerîfin devamında; “Bilmiyorum, belki bu haccımdan sonra bir daha hac yapamam” buyuran ve nitekim hac yolculuğundan 82 gün sonra dâr-ı bekaya irtihal eden Efendimiz’in bu haccı, “Veda Haccı” olarak isimlendirilmiştir.

Peki, hiç merak ettiniz mi, Allah Rasûlü, hac ibadetini tam olarak nasıl îfâ etti?

Medîne’den Mekke’ye, ne zaman yola çıkıp nerelerde konakladı?

Yolculuk esnasında neler yaşandı?

Kaç günlük bir yolculuk neticesinde Mekke’ye vâsıl oldu?

Kâbe-i Muazzama’yı nasıl ziyaret etti?

Nerelerde hangi duâ cümleleriyle Allah Teâlâ’ya niyaz etti?

İşte bütün bu soruların cevabı, bu kitapta yer alıyor. Konuyla ilgili rivâyetlerin en temel kaynaklardan tespit edilip düzenlendiği bu titiz çalışma, Fahr-i Kâinat asallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz’in 9’ar günü gidiş ve geliş, 9 günü ise Mekke-i Mükerreme ziyaretinden ibaret olan “Veda Haccı” yolculuğunu gün be gün ve olanca teferruatıyla bize aktarıyor.

Bugüne dek, Veda Haccı konusunda kaleme alınmış en şümullü eser olma vasfını taşıyan bu kıymetli çalışma, kıymetli ilim adamı ve eğitimci Rıfat Oral imzasını taşımakta.

Hac ve umre ibadetlerini îfa etme niyetinde olanlar, bu kıymetli kitabı en güvenilir bir rehber olarak yanlarında taşıyabilir ve böylece ziyaretlerini sünnet-i şerîfeye en uygun bir hâlde îfâ edebilme fırsatını yakalayabilirler.

Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından çıkmış.

Zehra Zeybek/ Şebnem Dergisi

Hakkımda irfandunyamiz

Şunlara Gözat

Mekkeli berber menkıbesi

Hak dostlarından birine, kendisini çokça tesir altında bırakan bir hâdiseyle karşılaşıp karşılaşmadığı sorulunca, Hazret şunları …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir