Üç ile iki ne eder?

Öğretmen öğrenciye sorar;

– Söyle bakalım 3 ile 2 ne eder? Çocuk;

– Neye göre öğretmenim, bu duruma göre değişir. Müfettiş;

– Nasıl yani? deyince, Çocuk;

– 3 ten 2 çıkarsa 1 kalır. Bu da ALLAH birdir demektir.

Yok 3 ile 2 yi toplarsak 5 eder. Bu da İslam’ın 5 şartı demektir.

Yok eğer, 3 ile 2 yi çarparsak 6 eder, bu da imanın şartı demektir.

Eğer 3 ile 2’yi peş peşe okuyacaksak buda 32 farz demektir.

3 ile 2’yi ayrı ayrı soruyorsanız 3 Guslün Farzıdır, 2 Teyemmü’mün Farzıdır.

İrfanDunyamiz.com

Yayın Yönetmeni Notu: Bu fıkrayı çocuk eğitimi bağlamında ele aldığımızda doğrudan doğruya bir değerle ilişik olmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu fıkranın çocuklar tarafından öğrenilmesi, bu vesile ile bir takım dini bilgilerin de kolaylıkla öğrenilmesine yardımcı olur. En azından Gusül, teyemmüm gibi kavramlara dikkat çekilmiş olur. Şimdiye kadar duymadıysa bu vesile ile duymuş olur. Diğer taraftan doğruluk, dürüstlük gibi “İlmihalimizi Öğrenmek” de bir değer olarak düşünülebilir. Çocuğa ilmihalini öğretmek her Müslüman anne ve babanın asli görevlerindendir.

Şunlara Gözat

Ahmet M Ziylan’dan İki Çift Söz Yeter

Çocukken dedelerimiz ve ninelerimiz bize bazı hikâyeler anlatırlardı. Çok güzel ve tesirli mesajları olurdu bu …

Hafız Halil Necati Coşan Efendi

Halil Necati Efendi, 1906 yılında (Rûmî 1322) Ahmetçe Köyü’nde doğdu. Babası Molla Mehmed’dir. Ailenin ikinci …

Çocuklar M. Yaşar Kandemir okumalı…

Bir müddettir seçmeli ders olarak okutulan “Siyer-i Nebi” yani “Peygamberimizin Hayatı” dersi, geleceğimiz ve yeni …

Her gösteri masum mudur?

Niçin toplandıklarını ve ne istediklerini bilmeksizin kendilerini yöneten ve yönlendiren toplum mühenislerinin gazıyla meydana çıkan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.