Şehyhülislam ve Babanzade’den güzel bir hatıra

Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi; “Selef-i salihindendir desen öyledir. Asr-ı Saadet’ten bir parça desen öyledir. İlim, irfan, edep, ahlak, namus, şeref, kanaat… Ne deseniz bütün faziletler mevcut” şeklinde hakkında şahadette bulunduğu Babanzade Ahmed Naim Efendi ile olan konuşmasını şöyle anlatıyor:

Şeyhülislam bulunduğum sırada idi. Ahmed Naim Bey‘i de “A’yân Meclisi”ne girecek azalar arasına yazdık. Bir sabah namazından sonraydı. “Ahmet Naim Beyefendi geldi” diye haber verdiler. İçeri almışlar. Merak ettim. Babası rahatsızdı, acaba vefat haberini mi getirdi, diye aşağı indim.

“- Efendim! Bu saatte ziyarete gelinmez. Fakat bendeniz bir istirhamda bulunmak üzere, edep dışı olarak, sizi rahatsız ettim. Meşihat’e çıkmadan önce haberdar olmanızı arzu ettim” diye özür beyan etti.

“- Hayırdır inşallah, Naim Bey! Buyurun!” deyince, şunları söyledi:

“- Efendim! A’yân listesini gördüm. Bendenizin de ismi var. Efendi hazretleri! Bu memleket bu kadar mı kaht-ı ricale dûçâr oldu? Adam kıtlığına düştü? Memleket ne hale geldi? Bendeniz kim oluyorum da a’yâdan oluyorum efendim! İstirham ederim efendim, beni bu listeden siliniz…”

Naim Bey parçalanıyor, neredeyse yalvarıyordu.

“- Efendim ben kendimi bilirim. Lâyık olmadığım o makamda alacağım maaşı çocuklarıma nasıl yediririm?”

Baktım Naim Bey kaçacak…

“Naim Bey” dedim: “Yahu Allah aşkına cehenneme yalnız başıma bir ben mi gideceğim! Ben Zembillilerin, Ebussudların, İbni Kemallerin ayarında insan mıyım! Ee, kader beni de şeyhulislâm yaptı. Ne yapalım, bu vazifeleri birileri yapacak. Hep beraber çalışacağız…”

Mustafa Sabri Efendi sözlerine şöyle devam etmişti:

“Ahmed Naim gibi fazilet erbabı nerede, şimdi meclisleri dolduran ilimsiz, irfansız, iz’ansız yiyiciler nerede? Adamlar meclise girsinler de, ne olursa olsun…”

Kaynak: Ertuğrul Düzdağ, Ali Ulvi Kurucu Hatıralar c. II, s. 116-117

İrfanDunyamiz.com

Yayın Yönetmeni Notu: “Lâyık olmadığım o makamda alacağım maaşı çocuklarıma nasıl yediririm?” diyen Babanzade Ahmed Naim Bey ne faziletli bir insan. Onun bu faziletini gören ve aktaran Mustafa Sabri Efendi ne alicenap bir insan. Bu istifadeli hatırayı anlatan Ali Ulvi Kurucu ne güzel bir insan. Allah Teala geçmişlerimizden, büyüklerimizden, irfan ehlimizden razı olsun. Hak etmedikleri halde çeşitli makamlarda oturanların, insan adına, İslam adına hiçbir hizmet yapmayanların, devletin imkanlarını kişisel menfaati için kullananların kulakları çınlasın. Ahmed Naim Efendi’nin bu hassasiyetini anlayabilmek duası ile…

Hatıra Arşivi ↗

Alimler, arifler, hocalar ve önemli şahsiyetlerin hatıralarını okumak için tıklayın.

İyi Haberler ↗

İyiliklere, erdemlere, örnek davranışlara dair beyaz haberler okumak için tıklayınız.

Şunlara Gözat

Uçak kazası ve annemin rüyası…

Ülkemizin önemli ilim adamlarından Prof. Dr. Yücel Oğurlu Hoca hayatında hiçbir zaman unutamadığı, yıllar önce …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.