Hafız Aşıkkutlu rüyasında Kur’an okurdu

Merhum Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hocaefendi dersle ilgilenirken adeta dünyadan kopar, bütün dikkatini ilme verirdi.

Gün boyu okutmakla meşgul olduğu Kur’an, gece rüyalarına da girerdi.

Bazen onunla aynı odayı paylaşan Kamil Şenocak Hocaefendi, Üstad’ın Kur’an’la olan münasebetine dair şu hatırasını anlatır:

Hocamız gündüz talim üzere okuttuğu ayetleri bazen rüyasında derste okuttuğu gibi okurdu. Mesela bir gece rüyasında Hicr Sûresi’nden on beş ayet tilâvet etmişti.

Sabah olunca kendisine: “Hocam! Gece falanca sûreyi okuyordunuz” dediğimde, mütevazi bir şekilde; “İnsan gündüz ne ile meşgul olursa, gece rüyasında da onunla uğraşır” demişti.

İlginçtir ki, merhum Aşıkkutlu’nun bu rüyada okuduğu sahifedeki bir ayette, Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz o zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.

Kur’an’ın 114 sûre içinden Hicr Sûresi‘nin 9. ayetinin okunmasının herhalde bir anlamı vardı. Adeta Üstad Merhum rüyadaki bu tilavetiyle; “Acaba bu sıkıntılı günler aşılır mı?” diyen talebelerine, Kur’an’ın Allah azze ve celle’nin koruması altında olduğunu ve ezelden ebede kadar korunaklı muhkem bir kale gibi ayakta kalacağını ve sığınanları dalâletten koruyacağını haykırıyordu.

Aşıkkutlu merhum, Kur’an-ı Kerîm’in doğru okunmasına olduğu gibi, anlaşılmasına da ziyadesiyle önem verirdi.

Aşere-Takrib ve Tayyibe tedrisinin yanı sıra, diğer İslamî dersleri de okuturdu.

Kur’an’ı okuyup anlama konusunda derin bir vukûfiyete sahipti.

İmam-Hatiplik görevini yürüttüğü Uğurlu Merkez Camii’nde, adeti olduğu üzere Cuma günleri Cuma namazından önce hafızlara aşr-ı şerifler okutur, en son okuyan talebenin tilavet ettiği ayetleri hiçbir esere bakmadan tefsir eder, onlardan hareketle cemaate va’z u nasihatte bulunurdu.

Dr. İhsan Şenocak/ İrfanDunyamiz.com

Yayın Yönetmeni Notu: Zor zamanlarda büyük hizmetler yapan kıymetli hocalarımızdan Merhum Hafız Mehmet Rüştü Aşıkkutlu ömrünü bıkmadan, usanmadan, yorulmadan Kur’an hizmetlerine ve Kur’an talebesi yetiştirmeye adamış çok müstesna bir şahsiyettir. Kendisini Kur’an ilmine öyle bir vermiştir ki gecesi gündüzü Kur’an’ın nurlarıyla aydınlanmıştır. Rüyasında dahi Kur’an-ı Kerim tilavet eden bu büyük şahsiyetin bu anısı bizler için de bir ibret vesilesi olmalıdır? En azından “Günde kaç sayfa Kur’an-ı Kerim okuyoruz.” sorusunu kendimize sormamıza vesile olmalıdır. Merhum Aşıkkutlu Hoca’nın da buyurduğu gibi insan gündüz ne ile meşgul ise rüyasında da onu görür. Şu halde “Neden bizim rüyamıza da Kur’an-ı Kerim girmiyor?” diye kendi kendimizi sorgulamalı ve Kur’an’ı Kerim okumaya, öğrenmeye ve öğretmeye hayatımızda daha fazla yer ayırmalıyız. Her Müslüman en azından Kur’an-ı Kerim’i yüzünden doğru okuyacak kadar bir Kur’an okuma bilgisine sahip olmalıdır. Mutlaka onun anlamını öğrenmek ve hayatımıza aksettirmek konusunda da gerekli duyarlılığa sahip olmalıdır.

İrfanDunyamiz.com

Hakkımda irfandunyamiz

Şunlara Gözat

Celaleddin Hoca okulun yemeğini yememiş?

Seksenine merdiven dayamış olduğu halde İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü‘nde vefatına kadar ders verdi. Ona göre …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir