Berat gecesinde ne yapalım?

Herkesin kabul ettiği bir hakikattir ki mübarek mekanlar olduğu gibi mübarek zaman dilimleri de vardır. Bu lütuf Yüce Rabbimizin sonsuz rahmetinin bir tezahürüdür. Akıllı ve basiretli insanlar bu zamanları fırsat bilip icabını yerine getirmenin tatlı heyecanını yaşarlar. Bu heyecan bahar meltemi gibi imanlı gönülleri ayrı bir iklime götürür. İşte berat kandili böyle bir güzelliği beraberinde getiriyor.

Ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruluyor: “Hâ. Mîm. Gerçekleri açıklayan bu apaçık kitaba yemin olsun! Biz onu kutlu, şerefli ve bereket yüklü bir gecede indirdik. Şüphesiz biz, ondaki ikaz ve ibret dolu haberlerle insanları uyarıyoruz.” (Duhan, 1-4) Bir çok İslam alimine göre Kur’an-ı Kerim ‘in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına inzal edildiği bu gece Berat gecesidir. Bu yüzden kadri yüce bir gecedir. Kadir Gecesi’nde ise tenzil yani peyderpey Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’e inzal edilmiştir.

Nebevi mesajlar

Bu gecenin önemi ve fazileti konusunda nebevi ihbar ve müjdeler mevcuttur. Ez cümle: ‘’Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim…’’ (İbn Mace, İkâmetü’s Salât, 191 ( I, 444) Hadis No:1388.)

Hazreti Aişe validemizden gelen bir rivayette; “Bu gece (Şaban’ın on beşinci gecesi) Resulullah’ı (odanın içinde) aramaya başlamıştım ki (onu) başını secdeden kaldırırken buldum. Buyurdu ki: ‘Ey Aişe, Allah ve Rasulü’nün seni korkutmasından mı korktun?’ dedi. Ona; ‘Diğer hanımlarından birinin yanına gittiğini zannettim’ dedim. Peygamberimiz buyurdu ki Allah Teâlâ Şaban’ın 15.gecesinde (bu gecede) dünya semasına gufran ve rahmetiyle tecelli eder, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191, (I, 444), H.No.1389)

Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’den gelen bir rivayette ise; “Allah Taala, Şa’ban ayının on beşinci gecesi (kullarına rahmetle) nazar eder. Müşrikle, müşahin (kindar bencil) bu aftan yararlanamazlar.”(İbn Mace, İkâmetü’s Salât, 191 ( I, 445) Hadis No:1390)

Bu gecenin bir adı da “Şefaat gecesi”dir. Bunun delili şu hadis-i şeriftir: “Resûlullah sallellahu aleyhi ve sellem Şaban ayının on üçüncü gecesi ümmetine şefaat etmek için dua edip yalvardı; kendisine, ümmetinin üçte birine şefaat etme izni verildi. On dördüncü gecesi yine dua edip yalvardı; bu sefer üçte ikisine şefaat etme yetkisi verildi. On beşinci gecesi bir daha yalvardı, bu sefer de, kaçak develer gibi Allah’tan kaçanlar dışında bütün ümmetine şefaat etme izni verildi.”(Ebû Davud.)

Yine Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar: “Şaban’ın yarı (on beşinci) gecesi olduğu vakit, gecesinde ibadet için kalkınız, gündüzünde de oruç tutunuz. Zira Allah Teala güneşin batışından itibaren rahmetiyle dünya semasına tecelli buyurur. Bağışlanmak isteyen yok mu? Onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Dertli yok mu? İstesin de derman vereyim. Bu çağrı şafak sökünceye kadar devam eder.” (İbn Mace, İkame, 191; Ahmet b. Hanbel, VI/238; Tirmizi, Savm, 38.)

Bu gecede ne yapalım?

Buraya kadar gecenin önemi ve faziletiyle ilgili bazı rivayet ve kaynakları zikrettik. Buradan hareketle bu gecelere karşı çıkan ve de alternatif göstermeyen zümreye; “Siz bu gece oturun ya da uyuklayın yeter ki ibadet yapmak isteyenlere çelme takıp şeytana yardımcı olmayın” diyoruz. Şimdi bu hakikati de ifade ettikten sonra bu gecede yapılacak ibadetler konusuna gelelim.

Bu gün oruç tutmak çok faziletli bir ameldir. Şabanın 13,14, 15. günleri eyyamı bıyz (parlak günler) orucunu Peygamber Efendimiz tutmuş ve de tavsiye buyurmuştur. Hiç değilse 15. gün Berat gecesi sabahı oruca niyet edelim. Bu gecede sadaka verelim. Bu yıl özellikle sadaka ve yardımlarımızı Gazze’ye tahsis edip oradaki kardeşlerimize maddi manevi destek olalım.

En az üç fitre (Diyanetin hesabına göre bir fitre alt limit 130 Tl.) Gazze’ye gönderelim. Fiili dua olmadan kavli dua yeterli olmaz, bilelim. Gazze bizim bu gün için en ciddi imtihanımız. Kardeşlerimizin canı, malı, namusu düşman taarruzuna maruzken bizim onlara maddi manevi sahip çıkmamız farzı ayn olmuştur. Rabbim onlara Mescidi Aksa’da zafer namazı , bize de şükür secdesi nasip etsin.

Samimi olarak tövbe ve istiğfar edelim. Hem kendimiz hem de geçmişlerimiz için. Özellikle ümmet-i Muhammed için af ve uyanış dileyelim. Çok dua edelim. Bu yıl Gazze özelinden yola çıkarak manevi dirilişimiz için gönülden gelerek umumi bir diriliş duasında bulunalım. Gayrimüslimleri bile imana getiren şanlı direniş nice hidayet güneşinin kalplere doğmasına vesile olurken ümmetin diriliş ve uyanışına vesile olsun diye Rabbimize niyaz edelim.

Ateş çemberi içindeki kardeşlerimizin durumu Allahu a’lem Ashab-ı Uhdud’u kat be kat geçmiş durumda. Siyonistler Nemrudu ve Firavunu geride bırakacak şekilde zulüm ve işkencede sınır tanımazken destekçileri sadece seyrediyor. Daha kötüsü Müslümanlar uyuma modundan çıkmıyor. Küfür tek milletken mü’minler bir millet olamıyor. Ne hazindir ki Müslümanların gaflet ve dağınıklığı zalimlere cesaret veriyor.

Başta kaza namazları olmak üzere namaz kılalım. Namaz bizi Rabbimize, cennete, rahmete götürecek ve bizi özümüze döndürecektir unutmayalım. Peygamber Efendimiz’in “gözümün nuru” buyurduğu namaza vakit ayıralım. Namaz bizi güzel Müslüman kılacak ümidimizi diri tutalım. Yeter ki ebedi önderimizin tarif ve tatbik ettiği namazı kılma gayretinde olalım.

Peygamber Efendimiz’e çokca salavat getirelim. Unutmayalım ki okuduğumuz her salat-ü selam ona ulaştırılıyor ve bizim için ona yakınlık vesilesi oluyor. Hem günahlarımızın affına hem de derecemizin yükselmesine sebeptir.

Kur’an okuyalım

Bu gece Kur’an okuyalım kardeşlerim. Tedebbür ve tefekkürle sindire sindire kitabımızı okuyalım. Sırf sevap kazanmak için değil Allah’ın rızasını almak, onun sevdiği razı olduğu bir güzel kul olmak için Kur’an okuyalım. Manasına aşina olmak, ahkamıyla amel edip kurtuluş beratımızı almak için…

Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi kuddise sirruh Dualar ve Zikirler kitabında (s.125-127) akşamla yatsı arası üç Yasin-i Şerif okumayı tavsiye ediyor. Birinci Yasin’i bitirip Berat duasını okuyup Allah’ın said kullarından olmaklığı isteyelim. İkinci Yasin’i okuyup Berat duasını da okuduktan sonra hayırlı uzun ömür isteyelim. Üçüncü Yasin’i okuyup duayı ettikten sonra kaza ve belalardan emin olmak niyazıyla hayırlı rızık isteyelim. Böyle tavsiye buyurmuş Mahmud Sami Efendi merhum.

Karar verelim. Geri kalan ömrümüzü daha kaliteli bir Müslüman olarak geçirmek niyetiyle bir karar verip plan yapalım. Başta Peygamberimizin, sahabe-i güzinin ve salih ve sadıkların hayatlarını ve eserlerini okuyarak sohbetlerini dinleyerek iyi Müslüman olma niyetimizi hayata geçirelim. Uyutan, uyuşturan değil bizi Allah’a ve Rasülüne döndüren, kendimize getiren, özümüzle buluşturan sohbetlere gidip istifade edelim.

Dost ve akrabaları arayıp kandillerini tebrik edip hal ve hatırlarını soralım. Gönüllerini ve dualarını alıp dualar edelim. Bilemeyiz ömür sermayemizden geriye ne kaldı. Rabbim cümlemizi rahmet ve lütuflarından azami derecede istifade eden kullarından eylesin!..

Recep Uzun/ İrfanDunyamiz.com

BENZER İÇERİKLER

Dua Defteri ↗

Gönüllerin pasını silen birbirinden güzel dualar okumak için tıklayın.

Altın Öğütler ↗

Hayatınızı değiştirecek birbirinden faydalı altın öğütler okumak için tıklayın.

Şunlara Gözat

Ahmet M Ziylan’dan İki Çift Söz Yeter

Çocukken dedelerimiz ve ninelerimiz bize bazı hikâyeler anlatırlardı. Çok güzel ve tesirli mesajları olurdu bu …

Hafız Halil Necati Coşan Efendi

Halil Necati Efendi, 1906 yılında (Rûmî 1322) Ahmetçe Köyü’nde doğdu. Babası Molla Mehmed’dir. Ailenin ikinci …

Çocuklar M. Yaşar Kandemir okumalı…

Bir müddettir seçmeli ders olarak okutulan “Siyer-i Nebi” yani “Peygamberimizin Hayatı” dersi, geleceğimiz ve yeni …

Her gösteri masum mudur?

Niçin toplandıklarını ve ne istediklerini bilmeksizin kendilerini yöneten ve yönlendiren toplum mühenislerinin gazıyla meydana çıkan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.