Medreseler her zaman bir umut olmuştur

Türkiye’de birer ilim ve irfan merkezi olan medreselerin, hiçbir zaman dışlayıcı bir ruh yapısında olmadığını, her akl-ı selim sahibi bilmektedir. Asırlara yayılan, bir medrese tecrübesiyle, bizim medreselerimiz, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunu esas alarak, takva üzere bir hizmet yürütmüştür.

Fitneye mahal vermeyen bir anlayışla, ihtilafa ve iftiraka karşı daima tevazuuyla tesanüdü esas almıştır. Gerek medyada gerekse sosyal medyada bazı hocaların, tarihin derinliklerinden gelen ve bizlere medeniyet değerlerimizi hatırlatan medreselerimizi basit gören bir üslupla karalamalarını çok garipsiyorum.

Gelin yaftalamayalım

Gelin, ilim, irfan ve hikmet değerlerinin günümüze taşınmasına öncülük eden medreseleri “merdiven altı” yaftasıyla yaftalamayalım. Gelin, bir ve beraber olalım. Şahsi kanaat ve doğrularımızla kardeşliğimize zarar vermeyelim. Gelin, birbirimizi hevamız ve ön yargıyla yargılamayalım.

Gelin, sıfat ve levha köleliğinden vaz geçelim. Sıfat ve levhalarımızı, sadece Allah’ın rızasını elde etmek için kullanalım. Gelin, ümmete umut olmuş Türkiye’mizi, kısır çekişmelerle heder etmeyelim. Gelin, üzerinde medeniyetlerin tarih eskittiği itikadi ve ameli mezheplerimizden taviz vermeyelim.

Gelin, ihsan tanımıyla bizleri yoğuran ve kendisinden başkasını sorgulamaya imkan vermeyen, tasavvufi ruh yaşantısından taviz vermeyelim. Gelin, bu tanımı esas kabul edelim. Medreseler, ahlak endeksli ilim ve irfan merkezleridir. Her asrın ihtiyaç duyduğu nebevi menhec, medreselerle ancak inkişaf eder.

Fitneye dikkat

Bir toplumda müsbet ilim, medreselerden müstağni hareket ederse vahşet; medreseler de müsbet ilimden müstağni hareket ederse cehalet hakim olur. Nitekim, bugün bu ikisinin birbirinden ayrı olmasının doğurduğu fitnenin alevleri içerisinde hepimiz yanmaktayız.

Bugün fiiliyatta medreselerimiz İmam Hatip Liselerini ve İlahiyat Fakültelerini takviye etmektedir. Bunu şuanda bariz bir şekilde, medreselerimizde müşahade etmeniz mümkündür.

Biz birer medrese mensubu olarak, ilahiyat ve medrese ikiliği fitnesine düşmüyoruz ve kardeşçe bu ikisinin bir arada olması gerektiğini düşünüyoruz. Kaldı ki ilahiyatlarda belli bir seviyeye gelen akademisyenlerin birçoğunun, medreseden istifade ettiğini bilmeyen yoktur.

Toprak ol!

“Toprak ol sende güller yeşersin” temel anlayışıyla, bütün ilim taliplerine medreselerimizin kapıları açıktır. Allah’ın izni ile her zamanda açık olmaya devam edecektir.

Kudsiyeti ve başarısı tarihinde saklı olan, bu ulvi ilim ve irfan müessesesini, herhangi bir örgütçü yapıyla bağdaştırmak insaf ölçülerine sığmamaktadır.

(Muhterem Abdullah Taylan Seydamızla yaptığımız İrfandunyamiz Özel Röportajı‘nı okumak için tıklayınız.)

Abdullah Taylan/ İrfanDunyamiz.com

Gönül Dünyamız ↗

Gönül insanlarına dair bam telinize dokunacak yazılar okumak için tıklayın.

İrfan Mektebi ↗

Sevdirici, müjdeleyici üslupla yazılmış hayata dair yazılar okumak için tıklayın.

Hakkımda irfandunyamiz

Şunlara Gözat

En çok namazı özledim

Avrupa’da programlarım başlamadan önce istişare ettiğim kardeşlerime: “Konuşmalarımda özellikle anlatmamı istediğiniz konular var mı?” diye …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.